Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară miercuri, 29 aprilie 2015, ora 09:00

 

 

Prin  Dispoziția nr.212/23.04.2015, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară miercuri, 29 aprilie 2015, ora 09:00.

 Proiectele de hotărâre care vor fi supuse spre aprobareîn ședința ordinară din 29 aprilie 2015:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul I 2015 pe cele două secţiuni;

2. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului  Judeţean de Urgenţă Buzău;

3.* Repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 pentru unele unităţi locale de cult religios recunoscute în România;

4. Aprobarea asumării de către Consiliul Judeţean Buzău a cofinanţării proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podul Muncii, judeţul Buzău” promovat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală;

5. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Buzău şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău pentru organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării, Buzău, 14-17 mai 2015;

6. Aprobarea actualizării Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2015;

7.Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;

8.Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

9. Aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Buzău în domeniul public al comunei Murgeşti a cantonului situat pe teritoriul comunei Murgeşti;

10. Constatarea încetării calităţii de membru asociat al asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” a municipiului Buzău, oraşul Nehoiu şi comunei Gălbinaşi;

11. Aprobarea organizării de către Consiliul Judeţean Buzău a unor activităţi sportive dedicate zilei de 2 mai – Ziua Naţională a Tineretului;

12. Aprobarea colaborării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău cu Asociaţia „Lindenfeld” Bucureşti, pentru implementarea Programului educaţional „Ajungem Mari”, destinat copiilor beneficiari de servicii sociale;

13. Aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru unele trasee din Programul judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău, cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014, operatorilor de transport declaraţi câştigători la şedinţa de atribuire electronică din 07.04.2015;

14. Aprobarea licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 076 – Buzău Autogara Eurocar Service – Verneşti – Ciobănoaia, operatorului de transport SC DUCTRANS SRL;

15. Aprobarea licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 122 – Varlaam – Buzău Autogara Eurocar Service, operatorului de transport SC ROTRANS DANI SRL;

16. Aprobarea Raportului privind realizarea la sfârşitul anului 2014 a măsurilor prevăzute în Programul de gestiune a calităţii aerului pentru poluantul pulberi în suspensie PM – 10 pentru zona Buzău (municipiul Buzău şi comuna Vadu Paşii) şi zona Rm. Sărat (municipiul Rm. Sărat şi comunele Valea Râmnicului, Topliceni, Grebănu, Podgoria);

17. Înlocuirea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în echipa de implementare a proiectului „Siguranţa prin Achiziţia de Vehicule Eficiente în intervenţiile pentru situaţii de urgenţă – SAVE”, în cadrul POR – AXA PRIORITARĂ 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

18. Aprobarea iniţierii procedurii de cumpărare a unui teren în suprafaţă de 500 mp. situat în municipiul Buzău, strada Victoriei, nr. 14;

19. Aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Buzău şi a Planului de acţiune, 2014-2020;

 

II. NOTE,  INFORMĂRI, RAPOARTE

1. Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor iulie – decembrie 2014;

2. Raport privind transparenţa decizională conform Legii nr. 52/2003 în anul 2014 la nivelul Consiliului Judeţean Buzău;

3. Raport privind accesul la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2014;

4.Notă comună a Secretarului Judeţului Buzău şi Direcţiei juridice şi administraţie publică locală privind stadiul analizei de reorganizare a unităţilor de învăţământ special din municipiul Buzău;

5.* Notă comună a Secretarului Judeţului Buzău şi Direcţiei juridice şi administraţie publică locală privind oportunitatea unor modificări ale actului constitutiv al SC „Domenii Prest Serv” SRL Buzău.

 

*Se vor publica ulterior.

(publicat la 23.04.2015)

Be the first to comment

Leave a Reply