Sedință ordinară, joi, 28 septembrie 2017 ora 09:00

Proiectele de hotărâre ce vor fi supuse aprobării
1 . Aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016 – formă actualizată 1;
2. Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017;
3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2017;
4. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău ;
5. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la organizarea evenimentului ”Ziua Recoltei Buzoiene”, 4-8 octombrie 2017;
6. Modificarea poziţiei nr.22 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău;
7. Actualizarea valorii de inventar a unui bun din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău;
8. Aprobarea documentației tehnico – economice, faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării obiectivului ”Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Pașii, extravilan comuna Vadu Pașii, județul Buzău” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene – forma actualizată;
9. Aprobarea documentației tehnico– economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico – economici și a cofinanțării obiectivului de investiții ”Reabilitare drum județean DJ 203L, între km 29+400 – 50+000 Cozieni – Bozioru – Brăești, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene – forma actualizată;
10. Organizarea unei noi sesiuni de finanțare a activității de performanță a structurilor sportive locale – ramura sportivă fotbal feminin;
11. Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2018;
12. Aprobarea modificării nivelului unor posturi de execuție din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția copilului Buzău;
13. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
14. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii Județene ” V. Voiculescu” Buzău;
15. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
16. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2018;
17. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în anul 2018;
18. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău în anul 2018;
19. Înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;
20. Actualizarea echipei de administrare a custodiei ariilor naturale protejate/ siturilor de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu;
21. Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat;
22. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară și respectiv extraordinară din 16.10.2017;
23. Atribuirea licenței de traseu pentru traseul județean cod 028, Buzău Autogara Sud- Padina, operatorului de transport rutier TRANS EXPRES SRL;
24. Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursele regulate speciale pe traseele Zărnești Slănic – Buzău, Aldeni – Buzău și retur, operatorului de transport rutier TRANS EXPRES SRL;

Be the first to comment

Leave a Reply