Vineri, 29.09.2017, de la ora 10:00 în Sala “Gheorghe Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău, se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău

Ordinea de zi este următoarea:
1.Raport privind verificarea operatorilor care au intrat în procedură de infrigement şi deţin depozite de deşeuri neconforme clasa “b” şi depozite industriale, cu privire la realizarea obligaţiilor de mediu privind închiderea şi urmărirea postînchidere de către operatorii acestor depozite.
Prezintă: Barac Lenuţa – Comisar şef, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Buzău
2.Raport privind rezultatele acţiunilor de control la exploatările agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă şi terase.
Prezintă: Stoian Marilena – Director, Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa
3.Informare privind modul de valorificare a biletelor de tratament pe anul 2017, conform criteriilor de acordare stabilite prin Ordinul Preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.
Prezintă: Androne Carmen – Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Buzău
4.Raport privind rezultatele examenelor naţionale desfăşurate în anul şcolar 2016-2017.
Prezintă: Burducea Geta – Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
5.Informare privind respectarea de către societăţile financiar-bancare a prevederilor legale referitoare la contractele de credit.
6. Diverse.
Prezintă: Dinulescu Nicuşor – Comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău.

Be the first to comment

Leave a Reply