Consiliul Județean Buzău este convocat în şedinţă ordinară, în data de 14 decembrie 2023, ora 10:00

Prin Dispoziția nr. 401 din 07.12.2023 Consiliul Județean Buzău este convocat în şedinţă ordinară, în data de 14 decembrie 2023, ora 10:00.

Ordinea de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 284/2023 privind repartizarea impozitului pe venit încasat suplimentar pe anul 2023, corespunzător cotei de 6%, reprezentând fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 285/2023 pentru aprobarea rectificării a XIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 286/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 287/2023 pentru aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 250/2023 privind stabilirea taxelor şi  tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2024

Proiect de hotărâre nr. 288/2023 privind participarea Consiliului Județean Buzău la Programul multianual privind finanțarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților şi a regulamentelor locale de urbanism;

Proiect de hotărâre nr. 289/2023 privind aprobarea formei actualizate II a Programului Anual de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 290/2023 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2024

Proiect de hotărâre nr. 291/2023 pentru prorogarea termenului de aplicare a Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 98/2023 privind aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Activ-Asociația suport pentru copii, tineri și grupuri/femei defavorizate” a „Caravanei cu specialiști în domeniul sănătății” în unități administrativ-teritoriale ale județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 292/2023 pentru aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Berca, prin Consiliul Local Berca, pentru unele tronsoane din drumurile județene DJ 102 F și DJ 203 L, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare rețea de aducțiune apă potabilă Vernești-Sătuc, județul Buzău și rețea de distribuție + branșamente apă potabilă Pleșcoi-Valea Nucului, comuna Berca, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 293/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 294/2023 pentru aprobarea numărului de personal pe categorii, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 295/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 296/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei și statului de funcții ale Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău precum și a altor măsuri în aplicarea Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 297/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 27.12.2023

Proiect de hotărâre nr. 298/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”

II. Însușirea propunerii de Imn al Județului Buzău