Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată, în data de 13.03.2024, ora 13:00

Prin Dispoziția nr.66 din 11.03.2024 Consiliul județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată, în data de 13.03.2024, ora 13:00.
Ordinea de zi:

Proiect  de hotărâre nr. 64/2024 privind aprobarea eliberării unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate la nivelul Județului Buzău pentru grupa de trasee 04 din Programul de transport, înscris pe ordinea de zi.