Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru joi, 24 august 2017, ora 11,00

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău şi al
instituţiilor de asistenţă socială pe anul 2017, în vederea preluării execuţiei
bugetare în sistemul naţional de raportare a situaţiilor financiare;
2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei,
numărului de personal şi statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială a
Municipiului Buzău, precum şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare la
Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane fără Adăpost şi la
Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”;
3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie
a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de
membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2015;
4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe anul 2017 ce va fi
plătită către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni;
5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Asociaţia Hair Redivivus în vederea finanţării şi realizării în
comun a proiectului de interes public local Festivalul de muzică rock „top t 2017”,
15 – 17 septembrie 2017;
6.- proiectul de hotărâre privind utilizarea bazelor sportive ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Municipiului
Buzău;
7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de licitaţie
pentru concesionarea şi închirierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat
al municipiului Buzău, precum şi vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat al
municipiului Buzău;
8.- proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului financiar extern al
Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
9.- proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Liceului cu Program
Sportiv ”Iolanda Balaş Soter” a imobilului proprietate publică, situat în municipiul
Buzău, str. Granitului nr. 4;
10.- proiectul de hotărâre pentru darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni a suprafeţei locative proprietate
publică a municipiului, situată în municipiul Buzău, str. Broşteni, bloc P 15 A, ap. 2,
parter;
11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu
număr cadastral 17211 situat în municipiul Buzău, b-dul 1 Decembrie 1918,
gruparea de blocuri 6 E – H;
12.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al
municipiului Buzău a unor terenuri situate pe bulevardul Republicii;
13.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al
municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi;
14.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al
municipiului Buzău a imobilului Piaţa Daciei;
15.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr
cadastral 61731 situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Titulescu nr. 18;
16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu
„Construire centru medical Neurolife” str. Obor nr. 4, municipiul Buzău, judeţul
Buzău;
17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal
„Construire bloc de locuinţe colective S+P+5 nivele, intravilan, strada Lt. Col.
Gheorghe Iacob nr. 2, municipiul Buzău, judeţul Buzău”, precum şi regulamentului
de urbanism aferent, la solicitarea Societăţii Comerciale „Mecan Construct” S.A.,
cu sediul social în localitatea Pătârlagele, judeţul Buzău;
18.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie – noiembrie
2017;
19.- alte probleme ale activităţii curente.

Be the first to comment

Leave a Reply