Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului stopează exploatări forestiere în păduri virgine din Munții Țarcu

În urma sesizăriilor primite din partea mai multor organizații neguvernamentale, ministrul Mediului Apelor si Padurilor, d-na Cristiana Pasca Palmer, a dispus începerea unui control de către Garda Forestieră, organism aflat în coordonarea secretarului de stat pentru Păduri, d-na Erika Stanciu. La solicitarea acesteia, Garda Forestieră Timișoara a verificat situația suprafețelor de pădure ce ar putea fi incluse în categoria păduri virgine sau cvasivirgine din situl Natura 2000 ROSCHI0126 Munții Țarcu, în fondul forestier administrat de ocoalele silvice Teregova și Oțelu Roșu, din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin. Cu ocazia controlului, inspectorii Gărzii Forestiere Timișoara au identificat 993 ha de păduri care se încadrează în criteriile păduri virgine/cvasivirgine, care nu sunt incluse în amenajamentul silvic în această formă.

 În urma controlului, Garda Forestieră Timișoara a dispus sistarea oricăror lucrări pe 993 ha de pădure virgină și cvasivirgină, și anume pentru 574 ha pe suprafaţa administrată de Ocolul Silvic Teregova și pentru suprafața de 419 ha administrată de Ocolul Silvic Oțelu Roșu. Referitor la Rezervația Pădurea Pleșu, care se întinde pe suprafața de 1.930 hectare, confirmăm că nu s-a intervenit cu nicio lucrare. În aceeași situația se află și suprafața fondului forestier proprietate publică a comunei Rusca de aproximativ 640 ha, care este administrată de Ocolul Silvic Rusca Montană. 

 

Be the first to comment

Leave a Reply