Plan de management de peste 10 milioane euro pentru zona Deltei Dunării

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a acordat un contract de aproape 50 de milioane de lei, cu TVA (circa 11 milioane euro) pentru „servicii de elaborare a Planului de management integrat pentru zona Deltei Dunării”, în urma unei licitaţii deschise, către firma Primul Meridian SRL din Slatina, potrivit datelor publicate pe Serviciul Electronic de Achiziţii Publice.

Contractul presupune, printre altele, servicii de inventariere şi cartare, realizarea unui studiu socio-economic, servicii de elaborare a metodologiilor şi a planurilor pentru monitorizarea stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor găzduite de ariile naturale protejate vizate de proiect. Potrivit sursei citate, proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre din 16 septembrie 2015, Planul de management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, document prin care se reglementează des¬făşurarea activităţilor din această arie naturală protejată, precum şi din vecinătatea ei.

 Planul de management cuprinde obiective şi măsuri organizate într-un program de acţiuni planificate pentru următorii cinci ani şi care vor constitui un instrument de lucru atât pentru Administraţia Rezervaţiei, cât şi pentru toţi deţinătorii sau administratorii de terenuri ori persoanele care doresc să desfăşoare activităţi pe teritoriul Rezervaţiei.

 Potrivit Guvernului, pachetul de măsuri inclus în hotărâre are scopul de a contribui la menţinerea cadrului fizico-geografic natural, protejarea şi conservarea florei, faunei, ecosistemelor Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, a diversităţii biologice şi a resurselor naturale. De asemenea, măsurile urmăresc ca vizitarea în scop ştiinţific, educativ, recreativ şi turistic să se facă în condiţii de stabilitate ecologică, să prevină şi să excludă orice formă de exploatare a resurselor naturale incompatibilă cu scopul pentru care a fost declarată Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
 În planul de management sunt menţionate mai multe teme generale, stabilite în urma unui proces complex de consultare publică cu specialişti din domeniul cercetării ştiinţifice, reprezentanţi ai principalilor agenţi economici, ai populaţiei locale şi ai instituţiilor cu activităţi şi responsabilităţi în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, respectiv managementul protecţiei speciilor şi habitatelor, monitorizarea evoluţiei ecosistemelor naturale şi antropice,turismul şi recreerea, patrimoniul cultural, dezvoltarea comunităţilor şi implicarea populaţiei locale, conştientizare, informare şi educare, cooperare transfrontalieră şi internaţională.
Pentru asigurarea protecţiei şi conservării unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice, precum şi pentru valorificarea resurselor naturale disponibile potrivit cerinţelor de consum ale populaţiei locale, în perimetrul Rezervaţiei au fost delimitate zone strict protejate, zone tampon, zone de dezvoltare durabilă şi zone de reconstrucţie ecologică. Planul de Management şi Regulamentul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării au fost elaborate de Administraţia Rezervaţiei, cu sprijinul Consiliului Consultativ de Administrare.

Sursa: Bursa 

Be the first to comment

Leave a Reply