Plan judeţean de menținere a calității aerului la Consilul Județean Buzău

Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de autoritate responsabilă cu elaborarea Planului de Menţinere a Calităţii Aerului, conform prevederilor Art. 21, alin (2), lit a) din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului şi, în baza Art. 34 alin. (3) și (4) din Hotărârea 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, anunţă publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a  Planului judeţean de menținere a calității aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) și dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx)” pentru perioada 2024-2028

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menţionat.

Propunerea de Plan poate fi consultată la următoarele adrese de internet: www.cjbuzau.ro, www.institutiaprefectului.ro, www.apmbz.anpm.ro.

Comentariile, întrebările şi propunerile dvs. pot fi formulate în scris şi transmise pe adresa Consiliului Judeţean Buzău sau utilizând mijloace electronice pe adresa cjbuzau@cjbuzau.ro sau consjudbuzau@gmail.com până la data de 28.01.2024.