Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 28.06.2018, ora 13:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 28.06.2018:
1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată

2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2018

3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

5. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2018

6. Completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău 315/2017 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2018

7. Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a responsabilității de cofinanțare a proiectului investițional al Consiliului Raional Soroca – Reabilitarea Secției de Terapie a Spitalului Raional Soroca”

8. Aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Sibiciu de Sus din cadrul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei

9. Aprobarea Metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Județului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău

10. Aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activităților cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău în semestrul II 2018

11. Aprobarea închirierii unui spațiu aferent relocării Bibliotecii Județene Buzău pe durata implementării proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

12. Darea în administrarea Consiliului local al comunei Săhăteni a unei suprafețe de teren din DJ 205B, situată în intravilanul satului Săhăteni, comuna Săhăteni

13. Aprobarea unui drept de acces pe terenul aparţinând domeniului privat al judeţului Buzău, situat în stațiunea Sărata-Monteoru, comuna Merei

14. Revocarea domnului vicepreședinte Lungu Romeo Daniel din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Asociației „Club Sportiv Handbal Club Buzău 2012”

15. Aprobarea promovării proiectului „Consolidare a managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229 Siriu”

16. Aprobarea colaborării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău cu Fundația Principesa Margareta a României (România), pentru implementarea proiectului „Telefonul Vârstnicului”, destinat persoanelor vârstnice din județul Buzău

17. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 76/2018 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Casă nouă în drumul spre casă” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” prioritatea de investiții 8.1

18. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău

19. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău

20. Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

21. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

22. Modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a Județului Buzău

23. Completarea punctului XII din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată

24. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 026, Buzău Autogara Sud – Pogoanele – Rușețu, operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL

25. Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru traseele județene cod 050, Buzău Autogara XXL – Mînzălești și cod 099, Rm. Sărat Autogara TUC – Dăscălești, operatorului de transport SC TRANS RODICA SRL

26. Acordarea unui premiu special poetei Halupneac Ana Maria, elevă a Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” Soroca, precum și a unei finanțări nerambursabile pentru editarea unui volum de poezii

27. Acordarea titlului de cetățean de onoare al Județului Buzău domnului Popescu Marian, șeful Consulatului General al României la Bilbao (Spania)

SUPLIMENTAR

Aprobarea promovării proiectului ” Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău” , în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 ” Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, prioritatea de investiții 3.1 ” Operațiunea B- Clădiri Publice”

Be the first to comment

Leave a Reply