Comisia Europeană ignoră protestul țăranilor din 16 țări împotriva noilor O.M.G-uri

Comisia Europeană ignoră protestul țăranilor din 16 țări împotriva noilor O.M.G-uri

Țărani și țărănci din 16 țări, membri ai mișcării europene Via Campesina, împreună cu organizațiile aliate FIAN, IFOAM, Corporate Europe Observatory și Friends of the Earth Europa au organizat în data de 17 ianuarie 2018, în Bruxelles, un protest cu privire la posibila nereglementare de către Uniunea Europeană a noilor Organisme Modificate Genetic (OMG). Conform opiniei înaintate în 18 ianuarie 2018* de către Avocatul General al Curții de Justiție a UE, Michal Bobek, un număr mare de organisme obținute prin mutageneză ar fi, în principiu, exceptate de la obligațiile conținute de Directiva privind Organismele Modificate Genetic, considerând nenecesară actualizarea legislației, neopunând astfel plasarea acestor noi OMGuri pe piață ca produse „convenționale”.
Opinia Avocatului General are loc în contextul în care, în 2016, Confédération paysanne, membru francez al Via Campesina Europa, a înaintat un demers la Consiliul Francez de Stat prin care contesta reglementările naționale ce transpun Directiva privind OMG-urile. Sindicatul țărănesc argumenta că tehnica mutagenezei a evoluat de-a lungul timpului, permițând obținerea de produse rezistente doar la anumite ierbicide și astfel riscuri semnificative asupra mediului și sănătății animalelor și a oamenilor. Astfel, Curtea Europeană de Justiție a fost invitată de către Consiliul Francez de Stat să clarifice exact scopul Directivei privind OMG-urile, mai specific limitele, raționamentul și efectele exceptării mutagenezei, precum și să evalueze validitatea sa.
„Transmitem tuturor instituțiilor UE implicate în acest proces, că noi, în calitate de fermieri europeni, ne-am săturat. Pământurile noastre nu sunt terenul de joacă al industriei de biotehnologie și semințele noastre nu trebuie să fie contaminate de noile OMGuri. În cazul în care Uniunea Europeană ar autoriza aceste noi OMGuri în viitor, va comite o gravă încălcare a angajamentelor internaționale, precum Protocolul de la Cartagena**. Opinia Avocatului General nu a oferit un răspuns satisfăcător întrebării inițiale înaintate domniei sale. Acest fapt trebuie rectificat de către Curtea Europeană de Justiție și de Comisia Europeană.”, a declarat Ramona Duminicioiu, reprezentantă a asociațiilor țărănești Eco Ruralis și Via Campesina Europa.

Be the first to comment

Leave a Reply