A început licitația pentru obiectivul de investiții ”Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014 – 2020)” – etapa I

Administrația Națională ”Apele Române” a demarat procedurile pentru începerea celui mai mare proiect de până acum, din țara noastră, dedicat reducerii eroziunii costiere la Marea Neagră. Lucrările vizează o suprafață de protecție și reabilitare a 30,54 km de plajă.
Pentru prima etapă a proiectului finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, Obiectivul specific 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal, de inundaţii şi eroziune costieră, a fost publicat în SEAP, anunțul de participare pentru atribuirea contractelor de execuție lucrări având fixat ca termen limită pentru depunerea ofertelor data de 16 ianuarie 2018.
Proiectul are o valoare estimată fără TVA de 707,761,710 lei, iar investiția trebuie finalizată în maximum 36 de luni de la data semnării contractului. Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă europeană de 601.597.454 lei și fonduri de la bugetul de stat, contribuție proprie a statului roman, în cuantum de 106.164.256 lei (valori fără TVA).
Problema proceselor de degradare prin eroziune a litoralelor este considerată de multe state ca fiind de importanță națională. Eroziunea plajelor duce la pierderi de teritoriu, dar mai ales compromite ecosistemele mării costiere și valoarea socio-economică a zonei litorale, ceea ce poate duce la pagube însemnate pentru economia națională și dezvoltarea durabilă a țării. Monitorizarea multianuală a litoralului românesc a evidențiat tendința generală de degradare prin eroziune, intensitatea fenomenului fiind accelerată, în ultimul timp, și de efectele schimbărilor climatice, zona costieră a Mării Negre fiind deosebit de vulnerabilă.
Actul fundamental pentru promovarea si implementarea proiectelor de protecție costieră îl constituie “Master Planul zonei costiere” – document strategic al statului roman privind gestionarea evoluției liniei țărmului și a conservării biodiversității marine.
În contextul obligațiilor ce au revenit Administrației Naționale ”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, după aprobarea Master Planului zonei costiere, în perioada 2012 – 2015, instituția a inițiat, implementat și finalizat programul costier aferent termenului scurt, și prin proiectul “Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre, în zona municipiului Constanța și Eforie Nord, județul Constanța” cu finanțare din POS Mediu, a fost protejată o lungime de coastă de 7,3 km în zonele Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud și Eforie Nord.
Totodată, prin același proiect a fost mărită suprafața plajelor eferentă zonelor descrise mai sus cu 60,66 ha, unde s-au respectat atât indicatorii tehnico-economici ai proiectului, cât și indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de finanțare.
Concomitent cu implementarea proiectului pe termen scurt revelat de etapizarea din Master Plan, pentru respectarea obligațiilor programului de implementare pe termen mediu, Administrația Națională ”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral a contractat, în februarie 2015, serviciile de “Asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte Axa prioritară 5 – Reducerea eroziunii costiere faza II (2014 – 2020)” cu scopul de a încheia contractul de finanțare prin programul POIM pentru reabilitarea costieră a tuturor zonelor prevăzute la secțiunea – termen mediu, și anume: Edighiol si Periboina (punctele de descărcare la mare a apelor complexului lagunar Razelm – Sinoe), Mamaia Nord, Tomis (protecția costieră între portul Constanța și portul turistic Tomis), Agigea, Eforie (între portul Belona și zona Capul Turcului), Costinești, Olimp, Jupiter – Neptun, Balta Mangalia – Venus – Aurora, Mangalia – Saturn și 2 Mai.
Sunt vizate cinci loturi de plaje:
1. Protecția și reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona Stăvilarelor Edighiol și Periboina cu o valoare estimată fără TVA de 34,788,580 RON;
2. Protecția și reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre, în zona Mamaia cu o valoare estimată fără TVA de 207,094,915 RON;
3. Protecția și reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre, în zona Tomis (Casino) cu o valoare estimată fără TVA de 30,252,550 RON
4. Protecția și reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre, în zona Agigea cu o valoare estimată fără TVA de 28,401,380 RON;
5. Protecția si reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre, în Eforie cu o valoare estimată fără TVA de 407,224,285 RON.

Lucrările prevăzute constau în: lucrări de apărări de mal, construire lucrări hidrotehnice reprezentate de diguri si epiuri marine, reabilitare structuri existente, înlocuirea echipamentelor componente ale structurilor hidrotehnice (înlocuire cu scopul atingerii obiectului, și anume punerea în funcțiune a structurilor hidrotehnice și atingerea scopului pentru care au fost construite), demolare structuri costiere existente si lucrări de înnisipare artificială.

Schemele de amenajare costieră pentru fiecare lot în parte au fost determinate în urma modelării modului de acțiune a valurilor asupra țărmului și a evoluției ulterioare implementării lucrărilor a liniei de coastă, astfel încât să se asigure realizarea unor proiecte de calitate, rezistente în timp la acțiunea agresivă a mării, în special în perioadele reci.

Be the first to comment

Leave a Reply