Ședință extraordinară la Consiliul Județean Buzău, marți, 08 AUGUST 2O17, ora 12,00,

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 60/2017 privind
aprobarea utilizării în anul 2O17 a excedentului anual al bugetului
propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la
31 decembrie 2016;
2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017;
3. Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău, UAT
comuna Robeasca, UAT Comuna Săgeata și UAT Comuna Vadu Pașii
pentru promovarea proiectului „stimularea mobilității la nivel regional
prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul
limită județ Brăila – Robeasca – Vadu Pașii (E85)” – forma actualizată
ca urmare a evaluării tehnico-financiare;
4. Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, precum
și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”
Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii
rutiere de transport pe tronsonul Robeasca-Vadu Pașii, județul Buzău”,
promovat spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”- forma actualizată ca urmare a evaluării tehnico-financiare.

Be the first to comment

Leave a Reply