Prin Dispoziția nr. 331/24.05.2017 a Președintelui Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară Miercuri, 31 mai 2017, ora 9,00

I. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:
1.Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier județean al domnului Diaconiță Cornel și declararea
ca vacant a unui mandat de consilier județean;
2.Validarea unui mandat de consilier județean.
3.Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe
anul 2016;
4.Rectificarea I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017;
5.Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului
Școlar de Educație Incluzivă Buzău;
6.Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului
,,George Ciprian” Buzău;
7.Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 20/2017 pentru
stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical
– medici, nou angajati în 2017 la Spitalul Județean de Urgență Buzău;
8.Stabilirea costului mediu lunar in perioada martie-aprilie 2017 pentru o
persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială in două unități
de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Buzău;
9. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea ,,Compania de Apă” SA Buzău pentru
ședința ordinară și respectiv extraordinară din 12.06.2017;
10. Aprobarea participării în anul 2017 a Unității Administrativ-Teritoriale
Judetul Buzău în cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto
national;
11. Aprobarea participării in anul 2017 a Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecfia Copilului Buzău în cadrul Programului de stimulare a innoirii
Parcului auto national;
12. Aprobarea participării in anul 2017 a Centrului Școlar de Educalie Incluzivă
Buzău in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto național;
13. Actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri imobile din Inventarul
bunurilor care apartin domeniului public al judetului Buzău;
14. Modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al
judetului Buzău;
15. Aprobarea listei asocialiilor și fundațiilor cărora li se acordă subvenții de la
bugetul Judelului Buzău în anul 2017 pentru activități de asistență socială,
conform Legii nr. 34/L998;
16. Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a
organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Buzău;
17. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de
Urgență Buzău;
18. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului
Județean de Urgență Buzău;
19. Aprobarea formei actualizate a organigramei și statului de funcții ale
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
20. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Muzeului
Județean Buzău;
21. Aprobarea unor modificări in statul de funcții al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
22. Prorogarea termenului de numire temporară in funcția de conducere de
Director al Bibliotecii județene ,,Vasile Voiculescu” Buzău a domnului
Bisceanu Marius-Mihail ;
23. Prorogarea termenului de numire temporară in funcția de conducere de
Director al Muzeului Județean Buzău a domnului Grigoraș Laurențiu-Florin;
24. Prorogarea termenului de numire temporară a doamnei Chivulescu Gina în
funcția de conducere de Director al Teatrului ,,George Ciprian” Buzău;
25. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean
de persoane operatorului de transport rutier SC TRANS EXPERT SLANIC 94
SRL, prin curse regulate speciale pe traseul Beșlii (comuna Minzălești)
Buzău și retur;
26. Atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public
județean de persoane operatorului de transport rutier SC TRANS EXPRES
SRL, prin curse regulate speciale, pe traseele Buzău-Lipia-Găgeni și
Cândești-Buzău-Verguleasa și retur;
27. Atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public
județean de persoane operatorului de transport rutier SC TRANS EXPRES
SRL, prin curse regulate speciale, pe traseele Zărnești-Buzău, Aldeni-Buzău,
Racovițeni-Buzău, Săgeata-Maxenu-Buzău, Ulemni-Năieni-Pietroasele-Merei-Stilpu-Lipia-Buzău,
CA Rosetti-Vizireni-Rugețu-Buzău, Valea Nucului-Berca-Rătești-Vernești-Nișcov-Buzău,
Tisău-Buzău și retur.
II. INTERPELARI
Art.2. Secretarul Judetului Buzău va aduce la cunoștință publică prevederile
prezentei dispoziții.

Be the first to comment

Leave a Reply