COMUNICAT DE PRESĂ 27 IULIE 2016 Ref.: Participarea la întâlnirea de la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Directorul General al Companiei de Apă S.A. Buzău, domnul Ionel Tescaru, a participat la întâlnirea organizată astăzi, 27 iulie a.c., la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), alături de reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, MDRAP, Asociației Române a Apei și ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, Asociației Municipiilor din România și Asociației Comunelor din România. Dezbaterile s-au concentrat asupra importanței menținerii cadrului instituţional stabilit în vederea acordării finanţării nerambursabile în sectorul de apă şi apă uzată, respectiv asupra riscurilor majore atrase de încercările de forțare a cadrului legal existent.

Cu acest prilej, oficialii care au prezentat puncte de vedere instituționale au făcut trimitere la faptul că o serie de autorități publice locale au încălcat cadrul instituțional legal prin: retragerea unor autorități publice locale din cadrul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) și, implicit, renunțarea la contractul de delegare a serviciilor de apă/apă uzată; ingerinţe în atribuţiile ADI de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor şi tarifelor; înlocuirea sistemului de conducere a operatorilor cu un sistem care nu este prevăzut în legislaţia specifică (Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie şi Consiliul de Supraveghere); eliminarea atribuţiilor ADI de numire şi revocare din funcţie a membrilor Consiliului de Administraţie al operatorului regional ș.a.

Având în vedere că din sfera acestor acțiuni nelegale fac parte și încercările recente ale primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, de a modifica, prin intermediul Consiliului Local Municipal, cadrul legal existent, domnul Ionel Tescaru, în dubla sa calitate de președinte al Patronatului Apei și de director general al Companiei de Apă Buzău, a adus la cunoștința participanților consecințele negative ale aplicării hotărârilor CLM Buzău din 1 iulie 2016, care urmăreau modificarea nelegală a actului constitutiv al operatorului regional din județul Buzău și schimbarea cadrului în care își desfășoară activitatea Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”.

Mesajul guvernamental prezentat reprezentanților din administrația publică locală a fost extrem de clar, prin acesta subliniindu-se că:

– în unele cazuri din țară, autoritățile publice locale dau dovadă de o înțelegere limitată a modului de operare a infrastructurii de apă și apă uzată, neînțelegând nici cerințele europene pentru conformare,  nici costurile reale pentru operarea unor sisteme de calitate care să poată fi considerate conforme cu cerințele europene asumate de România;

– nerespectarea de către autorităţile publice locale a cadrului instituţional stabilit în vederea acordării finanţării nerambursabile în sectorul de apă şi apă uzată poate conduce la pierderea resurselor disponibile pentru finanțare și, implicit, la nefinalizarea proiectelor, cu urmări negative directe asupra autorităților locale;

– este important ca autorităţile publice locale să cunoască riscurile pe care și le asumă, fiind necesară respectarea angajamentelor asumate, în baza cărora au fost finanțate aceste proiecte, ai căror beneficiari finali sunt autoritățile publice locale.

Conducerea Companiei de Apă S.A. Buzău mulțumește Guvernului României și ministerelor responsabile, pentru sprijinul acordat respectării legislației în vigoare, în vederea evitării riscurilor majore atrase de anumite acte administrative emise la nivel local.

Mesajul transmis în cadrul întâlnirii de astăzi este extrem de important pentru corectarea anumitor accidente de parcurs în ceea ce privește gestionarea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. De asemenea, fac încă odată un apel la revocarea în condițiile legii a tuturor hotărârilor de Consiliu Local a căror aplicare este împotriva cadrului legal. Am speranța și încrederea că în condițiile în care este respectată legea, buzoienii nu vor avea de suferit”, a declarat directorul general al Companiei de Apa Buzau, domnul Ionel Tescaru .

 

BIROUL DE PRESĂ

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply