Acordul de la Paris a fost adoptat de comunitatea mondială Paris, 12 decembrie 2015

Cele 196 de state participante la cea de-a XXI-a Conferință a Părților (COP 21) la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) au adoptat sâmbătă, 12 decembrie 2015, Acordul de la Paris sub UNFCCC. Acordul de la Paris stabilește un set de reguli ambițioase și obligatorii din punct de vedere juridic, în domeniul schimbărilor climatice, inclusiv reduceri cuantificabile a emisiilor de gaze cu efect de seră. Printre elementele cheie ale Acordului de la Paris se numără:

Operaționalizarea obiectivului pe termen lung de a limita creșterea temperaturii medii globale sub 2 grade Celsius. În același timp, statele Părți vor depune eforturi pentru a limita creșterea temperaturii medii globale la 1,5 grade Celsius;  o viziune de transformare care să permită dezvoltarea de economii cu emisii reduse de carbon, în contextul unei dezvoltări durabile și de eradicare a sărăciei;  un ciclu de revizuire a angajamentelor la fiecare 5 ani, care asigură ambiția și durabilitatea acordului;  un proces de evaluare la nivel global a progresului înregistrat, în atingerea obiectivelor asumate;  alte prevederi importante se referă la responsabilități clare de monitorizare și raportare, dar și un angajament al statelor dezvoltate de a mobiliza surse de finanțare pentru statele în curs de dezvoltare, transferul de tehnologie și creșterea capacității acestor state de a se adapta la schimbarea climei. Delegația României, prezentă la lucrările COP21, a fost condusă de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer. ”Suntem foarte mulțumiți de acest acord. Este o realizare cu adevărat istorică. Comunitatea internațională a arătat că, în ciuda tuturor diferențelor, se poate uni și trece peste orice obstacol, pentru a îndeplini un obiectiv comun, acela de a asigura viitorul Planetei. Este clar că acest acord, în forma în care a fost adoptat, demonstrează că tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon este inevitabilă. Vorbim despre un document istoric, global, durabil, dinamic și pe care foarte mulți l-au considerat imposibil de adoptat”, a declarat ministrul român al Mediului.

 Majoritatea liderilor europeni prezenți la această conferință, în frunte cu comisarul european pentru climă, Miguel Arias Cañete, se declară mulțumiți de acordul adoptat la Paris: ”Este o victorie a întregii Uniuni Europene. Am demonstrat că Europa este puternică, unită, ambițioasă și că vorbește cu o singură voce. Asta a reprezentat forța noastră în cadrul negocierilor. Astăzi am obținut ceea ce ne-am propus”, le-a transmis comisarul Cañete miniștrilor Mediului din UE. În ultima parte a negocierilor, a fost stabilită o coaliție ad-hoc a statelor ambițioase, din care fac parte peste 100 de țări, printre care SUA, toate statele membre ale UE, Canada, Norvegia, Australia, Mexic, Brazilia și 79 de state din Africa, zona Pacificului și Caraibelor. Acesta a fost momentul determinant pentru ajungerea la un rezultat ambițios, cu valoare legală obligatorie. România a îndeplinit un rol cheie pe parcursul negocierilor, ministrul Cristiana Pașca Palmer fiind desemnată să reprezinte UE în cadrul negocierilor privind adaptarea la schimbările climatice. ”Mandatul României la această conferință a fost îndeplinit cu succes, deoarece avem un acord ambițios, global și, foarte important, cu valoare juridică obligatorie. Referitor la angajamentele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, limbajul asupra căruia sa convenit asigură posibilitatea de a fi ratificat de către toate statele”, a precizat ministrul român. COP 21 s-a desfășurat la Paris, în perioada 30 noiembrie – 12 decembrie 2015.

Be the first to comment

Leave a Reply