Şedinţă ordinară luni, 31 august, la Consiliul Judeţean Buzău

 

Prin  Dispoziția nr. 454/20.08.2015, Consiliul Județean Buzău este convocat în 
ședință ordinară 
luni, 31 august 2015, ora 09:00.

 Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din data de 31 august 2015:

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2015;

2. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău pe anul 2015;

3. Rectificarea a III–a a bugetului de venituri şi cheltuieli a Muzeului Judeţean Buzău pe anul 2015;

4. Exprimarea acordului Consiliului Judeţean Buzău la înstrăinarea imobilului situat în municipiul Buzău, str. Stadionului nr. 7 de către proprietar – S.C. Internaţional Healthcare Systems S.A.;

5. Achiziţionarea de către Judeţul Buzău a cotei părţi din imobilul  proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 45, judeţul Buzău;

6. Achiziţionarea de către Judeţul Buzău a imobilului proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ştefu, nr. 1, judeţul Buzău;

7. Stabilirea unor măsuri de continuare a implementării proiectului „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Gherăseni – comuna Gherăseni, judeţul Buzău”;

8. Aprobarea Protocolului de cooperare între Direcţia Generală de  Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi Asociaţia „Agenţia de Dezvoltare Comunitară Buzău”;

9. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Buzău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Liceul Tehnic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive şi Fundaţia „Sense Internaţional” România pentru implementarea proiectului „Sens pentru viaţă”;

10. Aprobarea unor modificări în  statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

11. Aprobarea formei actualizate a organigramei şi statului de funcţii al Muzeului Judeţean Buzău;

12. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat;

13. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;

14. Stabilirea creşterilor salariale pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate şi în instituţiile publice locale din subordinea sau de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău;

15. Aprobarea acordării unor recompense materiale pentru veteranii de război din judeţul Buzău;

16. Aprobarea participării în anul 2015 a Unităţii administrativ – teritoriale – judeţul Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;

17. Alegerea unui Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău.

II. NOTE, INFORMĂRI, RAPOARTE:

18. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie – iunie 2015.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply