Se reiau împăduririle la Gherăseni

Iniţiat încă din 2009 printr-o hotărâre a Consiliului Judeţean Buzău, programul de împădurire a unei suprafeţe de teren de 80,3 hectare în comuna Gherăseni va fi reluat, dacă în cadrul şedinţei de la sfârşitul lunii consilierii judeţeni vor da gir acestei acţiuni. Proiectul intitulat „Reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Gherăseni, comuna Gherăseni, judeţul Buzău” a primit finanţare în cadrul programului naţional de la Administraţia Fondului pentru Mediu şi face parte din „Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate” în valoare de 3.021.577 lei, reprezentând 97% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

În acest moment, pentru închiderea proiectului, Consiliul Judeţean Buzău trebuie să aloce 480.000 lei, sumă ce va fi rambursată după efectuarea deconturilor la Administraţia Fondului pentru Mediu.

Be the first to comment

Leave a Reply