DISPOZIŢIE Nr. 339 privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:
Art.1. Se convoacă Consiliul judeţean Buzău în şedinţă extraordinară, JOI, 06 DECEMBRIE 2018, ora 12:00.
Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, având următoarea ordinea de zi:

1. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Ilie Năstase;

2. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Valeriu Argăseală.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.
BUZĂU, 03 DECEMBRIE 2018
PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Be the first to comment

Leave a Reply