MEDICUL BUZOIAN MARIUS ANASTASIU, ALES PREȘEDINTE AL DEPARTAMENTULUI DE RELAȚII EXTERNE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CHIRURGIE ȘI TRAUMA (SRCUT)

18 iunie 2024

În perioada 12-15 iunie, la Sinaia, a avut loc Congresul Naţional de Chirurgie (CNC 2024), eveniment important la care au participat peste 1200 de chirurgi, specialişti de renume, membri ai Societăţii Române de Chirurgie, profesioniști din domeniul chirurgical. A fost un bun prilej pentru participanți de a împărtăși cunoștințe, experiențe și inovații, într-un mediu propice schimbului științific și dezbaterii academice. În cadrul întâlnirii de la Sinaia, au fost prezentate lucrări ştiinţifice de interes actual din domeniul sănătăţii.

La congres a participat Dr. Marius Anastasiu, medic primar chirurgie generală, doctor în medicină, fost șef de secție Chirurgie Generală a Spitalului Județean de Urgență Buzău, secretar general al Societății Române de Chirurgie de Urgență și Traumatologie (SRCUT) și membru în numeroase societăți internaționale de chirurgie. Medicul buzoian este supraspecializat în Chirurgie cancerologică digestivă și deține competențe în Chirurgie laparoscopică și în Traumatologie viscerală, obținute în Franța.

În cadrul Congresului Naţional de Chirurgie, a avut loc Adunarea Generală a Societătii Române de Chirurgie de Urgență si Trauma (SRCUT) care a desemnat noua echipă de conducere pentru următorii 2 ani. Dr. Marius Anastasiu a fost nominalizat și ulterior votat în unanimitate ca președinte al Departamentului de Relații Externe, activitatea urmând a fi centrată pe colaborarea cu societătile academice internaționale de profil și elaborarea de protocoale de activitate educatională în cadrul Societății Europene de Chirurgie de Urgență (ESTES).

Ziua de 12 iunie a fost alocată cursurilor pre-congres. Societatea Română de Chirurgie de Urgență și Traumă (SRCUT) a organizat cursul intitulat „Damage Control Surgery în Chirurgia de Urgență Abdominală”. La acestă sesiune au participat peste 100 de participanți iar Dr. Anastasiu, care a fost chairman, a prezentat lucrarea “Abdomenul deschis – componenta esentiala a strategiei Damage control”.

Dr. Marius Anastasiu

Dr. Marius Anastasiu: ,, Conceptul Damage Control reprezintă o nouă paradigmă în rezolvarea cazurilor critice chirurgicale, acompaniate de hemoragie masivă ce declanșează triada letală: acidoza metabolică, hipotermie și coagulopatie greu de controlat. Această metoda de salvare a vietii a scăzut impresionant morbiditatea și mortalitatea pacientilor politraumatizati în stare gravă. Lucrarea noastră a prezentat pe o serie personala etalata pe 15 ani tehnica abdomenului deschis (open abdomen). Gestionarea rapidă a hemoragiei intra-abdominale, a sepsisului grav și a leziunilor complexe viscerale, urmată de închiderea temporară a abdomenului a oferit echipei anestezico-chirurgicale ragazul de a planifica o re-laparatomie pe o altă condiție biologica a pacientului ce a permis rezolvarea definitiva a leziunilor. Aplicand acest concept mortalitatea în trauma grava a scazut cu 30-40%”.

În ziua de 13 iunie, au fost repartizate sesiuni de lucrări ale Societății de Chirurgie de Urgență. În prima sesiune, medicul buzoian a fost chairman și a prezentat două lucrări ce s-au bucurat de un real succes, prin numărul mare de aprecieri venite din partea participanților.

Prima lucrare s-a intitulat ,,Patternul erorilor contributive la mortalitatea pacientilor politraumatizțti” si a prezentat o serie retrospectivă de cazuri unde s-au definit evenimentele indezirabile evitabile, taxonomia lor, instrumentele de măsură a erorilor și, nu în ultimul rând, auditarea tuturor factorilor și situatiilor ce pot conduce la producerea unei erori medicale.

 ,,A fost o lucrare ce și-a propus să rupă conspirația tăcerii și a animat, prin sinceritate, întreaga audiență. În final, toți participantii au ajuns la concluzia că este momentul să înlocuim conceptul fatalist „acts of God” cu noul concept de management al riscurilor medicale”, a declarat Dr. Marius Anastasiu.

În a doua lucrare, ,,Considerații imagistico-lezionale, în trauma entero-mezenterică”, au fost analizate, pe o serie de 68 pacienți, cauzele ce pot conduce la întârzierea diagnosticului clinico-imagistic, corolarul direct fiind tardivitatea gestului chirurgical si impactul asupra morbi-mortalității post-operatorii. Au fost prezentate si analizate dosarele tomografice raportate la diagnosticul intra-operator și capcanele clinice dar si imagistice care pot stabili indicatia chirurgicală tardivă.

In Sesiunea II, Dr. Anastasiu Marius a prezentat lucrarea ,,Infecțiile sistemice grave după splenectomia post-traumatică în urgență”.

 Dr. Marius Anastasiu: „Lucrarea a prezentat mai multe cazuri clinice grave coroborate datelor din literatura recentă aferentă acestei patologii, intitulată Overhelming post-splenectomy infection (OPSI). Au fost trecute în revistă etiologia, contextul evolutiv și complicațiile grave încărcate de mortalitate ridicată. Discuțiile s-au dovedit foarte interesante, aducând în prim plan reconsiderarea tehnicilor de conservare parțială a splinei traumatizate, tehnicile de transplant intra-operator autolog si măsurile de prevenție la distantă, prin scheme vaccinale sau antibioprofilaxie de lungă durată”.

În finalul Sesiunii II, Dr. Marius Anastasiu a prezentat o lucrare multi-centrică, realizată pe cazuistica cumulată din 5 centre universitare (Timișoara, Craiova, Tg. Mureș, Bucuresti, Iași) și din Spitalul Județean de Urgență Buzău, referitoare la pancreatita acută „Acute pancreatitis management and outcomes – National audit” (serie retrospectiva pe 5 ani).

,,Alegerea Spitalului Județean de Urgență Buzău în acest audit national (singurul spital non-universitar participant la studiu) a fost justificată si de participarea mai multor medici chirurgi, gastroenterologi, radiologi, anestezisti din spitalul nostru la elaborarea în 2015 a Ghidului Național de Pancreatită acută, validat de Societatea Română de Chirurgie de Urgență”, a mai completat medicul chirurg buzoian Marius Anastasiu. 

Compartiment Relații Publice,
Adriana Bunilă