U.A.T. JUDEȚUL BUZĂU: ANUNȚ PUBLIC!  Reabilitare pod peste pârâul Sărățel

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

U.A.T. JUDEȚUL BUZĂU, titular al proiectului: ”Reabilitare pod peste pârâul Sărățel pe DJ 102F, km 8+900, satul Policiori, comuna Scorțoasa, jud. Buzău”, anunță publicul interesat  asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul sus-menționat, propus a fi cu amplasamentul în sat Policiori, comuna Scorțoasa, județul Buzău. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului, la următoarea adresă de e-mail: office@apmbz.anpm.ro a APM Buzău.

În cazul în care nu sunt observații justificate din partea publicului, APM Buzău va emite Decizia etapei de încadrare.