România este gazda Grupului de lucru privind Inundaţiile al Comisiei Europene

În perioada 14-17 martie 2017, are loc la Bucureşti cea de-a 21 – a Întâlnire a Grupului de lucru privind Inundaţiile al Comisiei Europene (EC Working Group Floods) și a Workshopului asociat, având ca tematică Schimbările climatice. Workshopul se înscrie în seria întâlnirilor la nivel european, ca parte a procesului comun de implementare a Directivei 2007/60CE (Directiva privind evaluarea și managementul riscului la inundații). Grupul de Lucru privind Inundaţiile include reprezentanți ai tuturor Statelor Membre, este prezidat de Comisia Europeană și are ca principală sarcină asigurarea colaborării necesare la nivelul Europei pentru implementarea Directivei Inundații și a celorlalte Directive europene din domeniul apei. România, prin reprezentanții săi, face parte integrantă din acest proces.
Evenimentul se desfășoară sub patronajul Ministerului Apelor și Pădurilor și este organizat de A.N. „Apele Române„ și I.N.H.G.A.
La această întâlnire participă peste 70 de experți în domeniul inundațiilor din Statele Membre ale Uniunii Europene precum și din Turcia și Ucraina, dar și o serie de agenții/organizații/institute de cercetare de la nivelul Comisiei Europene (JASPERS, Agenția Europeană de Mediu, EC-Joint Research Center/Centrul comun de cercetare al CE), companii private de prestigiu și ONG-uri. Participanții din România sunt specialiști din cadrul M.A.P., A.N.A.R. si I.N.H.G.A.
Reamintim că în România, începând cu anul 2012, s-a observat o intensificare a evenimentelor de tip ”flash flood” care au generat pagube însemnate, aceste semne evidente ale schimbărilor climatice reprezentând 60-65% din totalul pagubelor provenite din inundații.
Având în vedere impactul schimbărilor climatice pe întregul continent, Statele Membre sunt decise să acorde atenție unui management integrat al resurselor de apă, ținând cont de faptul că efectele schimbărilor climatice se resimt nu numai prin prisma inundațiilor dar și a secetei. În plus, măsurile de adaptare la schimbări climatice trebuie orientate către soluții de tip “win-win”, care să conducă atât la îmbunătățirea calității și să răspundă, totodată, cerințelor cantitative ale resurselor de apă. Renaturarea, remeandrarea cursurilor de apă, aplicarea conceptului “mai mult spațiu pentru râuri” sunt măsuri general acceptate și promovate.
Una din provocările actuale, pe care acest eveniment le va dezbate, se referă la măsurile integrate de adapare la schimbările climatice; acestea trebuie să ia în considerare nu numai inundațiile, dar – de o manieră integrată – și alte aspecte, ca seceta, lipsa apei, biodiversitatea etc. Aceasta reprezintă o provocare nu numai pentru România, ci pentru întreaga Europă.

Be the first to comment

Leave a Reply