01 februarie 2017 INFORMARE DE PRESĂ Atelier regional – Finanțări disponibile prin Proiectul ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” în Regiunea Sud – Est, Brăila, 2

Ministerul Mediului organizează joi, 2 februarie 2017, în municipiul Brăila,un atelier regional în cadrul caravanei pentru promovarea finanțărilor disponibile prin Proiectul„ControlulIntegrat al Poluării cu Nutrienți”,eveniment organizat în sprijinul unităților administrativ–teritoriale din județele Constanța, Tulcea, Brăila, Galați și Buzău,UAT-uri potențiale beneficiare ale finanțărilor nerambursabile disponibile încadrul acestui proiect.

Atelierul organizat în regiunea de dezvoltare Sud Est este parte a caravanei la nivel național, se desfăşoară în toate regiunile de dezvoltare, pe parcursul anilor 2016-2017și se adresează tuturor unităților teritorial-administrative din județele regiunii.

Atelierul își va desfășura lucrările ladata de2 februarie 2017, începând cu ora 10.30, la Sala Mare a Palatului Administrativ (Consiliul Județean Brăila), strada Independenței nr. 1.

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” are ca obiectiv reducerea poluării cu nutrienți şi sprijnirea conformării autorităților publice locale cu prevederile Directivei Nitrați. Cea mai importantă componentă a proiectului este reprezentată de finanțarea investițiilor realizate de autoritățile publice locale pentru reducerea poluării cu nitrați a apelor. Începând cu anul 2017, vor fi lansate apeluri de proiecte pentru aceste investiții, care vizează finanțări pentru:

–        Infrastructură de management al gunoiului de grajd – platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd, stații de compostare şi peletizare a gunoiului de grajd, instalații de producere a biogazului;

–        Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere de mici dimensiuni;

–        Plantări de perdele de protecție vegetală între terenurile agricole şi cursurile de apă.

Ghidul Solicitantului pentru aceste finanțărieste disponibil la adresa:goo.gl/oLwzRTşi pe pagina de internet a Ministerului Mediului,la secțiunea Programe de finanţare/Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi.

PentrumaimulteinformațiidespreProiectulControlulIntegrat al Poluării cu Nutrienți,vă rugăm să accesați:

www.inpcp-campanie.ro

www.blog.inpcp-campanie.ro

http://www.facebook.com/CampaniaImpotrivaPoluariiCuNutrienti

https://twitter.com/INPCP

https://www.youtube.com/channel/UCR5npJjBqO5HTA0G_Lj5Xxw

Be the first to comment

Leave a Reply