Prin Hotărârea nr. 926 din 8 decembrie 2016, emisă de Guvernul României, stațiunea ”Sărata-Monteoru,” din județul Buzău, a primit statutul de stațiune balneoclimatică.

Be the first to comment

Leave a Reply