COMUNICAT DE PRESĂ – Natura sub protecție: Ministerul Mediului a aprobat 210 planuri de management pentru arii protejate

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a aprobat, prin ordine de ministru, 210 planuri de management pentru arii naturale protejate. Acest demers instaurează măsuri clare de protecție a speciilor și habitatelor pentru peste 500 de situri de importanță comunitară și avifaunistice.
”Aprobarea planurilor de management va determina o stare favorabilă a conservării speciilor și habitatelor din toate aceste areale. La momentul preluării mandatului am constatat că, în perioada 2012-2016, au fost promovate doar 10 planuri de management. Iată că, din luna martie și până în prezent, am reușit să aprobăm 210 astfel de planuri. A fost un efort susținut al mai multor departamente din cadrul Ministerului Mediului, dar și al colegilor din celelalte ministere avizatoare. Practic, dacă în anii trecuți termenul de aprobare al unui plan de management era și de 6 luni, am reușit să operaționalizăm procedura astfel încât rata de aprobare să fie de un plan la fiecare 15 zile”, a declarat Cristiana Pașca Palmer, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Prin aprobarea planurilor de management s-a reușit absorbția a aproximativ 200 milioane de euro din fonduri europene, bani destinați managementului ariilor naturale protejate. În cazul în care planurile nu ar fi fost aprobate în cursul acestui an, sumele s-ar fi pierdut. În plus, aprobarea planurilor de management va genera deschiderea liniei de finanțare pentru Biodiversitate din Programul Operațional Infrastructură Mare. Astfel, administratorii și custozii vor putea să acceseze linia de finanțare care le este dedicată.

”Biodiversitatea este una dintre cele 3 priorități majore ale mandatului meu, împreună cu pădurile și economia verde. 25% din teritoriul României se află sub o formă de protecție, iar acest lucru vine cu anumite responsabilități, dar și cu multiple beneficii. Mi-am propus să schimbăm viziunea pe care mulți români o au față de protecția mediului, cum că ar fi o barieră în calea dezvoltării. Acest capital natural unic de care România dispune crează foarte multe oportunități de dezvoltare, totul este să știm să le accesăm”, a precizat ministrul Mediului.
Planul de management al unei arii naturale protejate este documentul-cadru care definește respectiva arie. Planul conține descrierea ariei protejate, inclusiv limitele și zonarea acesteia, prezentarea stării actuale a speciilor și habitatelor, dar și un proiect de măsuri care să îmbunătățească starea de conservare a speciilor și habitatelor. ”Există cazuri unde lipsa planului de management a dus la degradarea ariei protejate, aproape până la dispariție. Spre exemplu, rezervația naturală Lacul Pețea, din județul Bihor, care adăpostește specii unice în Europa – roșioara lui Racoviță sau nufărul galben – reprezintă un habitat distrus din cauza supra-exploatării apelor termale din zonă. Speciile sunt ținute, de ani de zile, în condiții artificile, tocmai pentru a împiedica dispariția acestora. Acum, prin noul plan de management, este dispusă refacerea habitatelor ecologice și repopularea zonei”, a explicat ministrul Cristiana Pașca Palmer.
În ceea ce privește comunitățile, cei care dețin terenuri în arii naturale protejate și nu pot desfășura anumite activități, vor putea primi compensări financiare. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va continua demersurile pentru aprobarea tuturor planurilor de management depuse, până la finalul acestui an.
DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT

Be the first to comment

Leave a Reply