Ședință extraordinară la Consiliul Județean Buzău

 
Prin Dispoziția nr. 63/07.03.2016 a PreședinteluiConsiliul județean Buzău este convocat în ședință extraordinară

joi, 10 martie 2016, ora 1000.

 Proiectele de hotărâri ce vor fi supuse adoptării:

1. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
2. Desemnarea reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”
3. Aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit Consiliului local al comunei Luciu a unor suprafețe de teren din DJ 214A, în vederea implementării proiectului ”Sistem de canalizare, stație de epurare și stație de tratare a apei în satul Luciu, comuna Luciu” în cadrul Programului FEADR, Submăsura 7.2. Infrastructura de apă și apă uzată 4. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău cu Direcția Generală Anticorupție prin Serviciul Județean Anticorupție Buzău și Transparency International România în vederea promovării unei cereri de finanțare în cadrul P.O.C.A. 2014-2020, Axa prioritară 2, obiectiv strategic 2.2
5. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener în Programul ”Europa pentru cetățeni” – proiectul ”Resurse europene de informare pentru cetățenbi cu dizabilități”

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply