ZIUA MONDIALĂ A ZONELOR UMEDE 2016

 Ziua Mondială a Zonelor Umede este celebrată în fiecare an pe data de 02 februarie și are drept scop sensibilizarea cu privire la valoarea zonelor umede pentru omenire și planetă. În fiecare an este selectată o temă, care este concentrată pe o funcție vitală a zonelor umede. Tema pentru 2016, sub egida căreia se desfășoară Ziua Mondială a Zonelor Umede este “Mijloace de existență durabile” în cadrul sloganului multianual “Zone Umede pentru viitorul nostru” și este selectată pentru a demonstra rolul esențial al zonelor umede pentru bunăstarea actuală și viitoare a umanității și în scopul promovării utilizării raționale a resurselor naturale. Zonele umede sunt vitale pentru oameni în mai multe feluri. În stare naturală zonele umede sunt adesea cruciale pentru om, în principal datorită capacității lor de stocare a cantităților mari de apă proaspătă, atenuarea impactului inundațiilor și a secetelor pentru o zonă de ansamblu, precum și pentru productivitatea lor biologică (de exemplu pește, lemn, stuf). 

Zonele umede trebuie protejate atât din punctul de vedere al faunei și florei care alcătuiesc aceste habitate, precum și pentru valoarea economică, culturală, științifică și recreativă pe care resursele acestora le pun la dispoziție. Schimbările climatice, suprapopularea și implicit utilizarea nesustenabilă a terenurilor precum și a resurselor de apă duc la degradarea acestor zone, a căror pierdere poate fi ireversibilă. Rolul zonelor umede este de a asigura un echilibru între controlul inundațiilor, aprovizionarea stratului subteran de apă, retenția nutrienţilor și sedimentelor, atenuarea schimbărilor climatice. Zonele umede reprezintă unele dintre cele mai productive ecosisteme din lume. În funcție de tipul zonei umede există o mare diversitate privind atât vegetația cât și fauna, aceste zone asigurând condiții optime de dezvoltare și reproducere a multor specii protejate și/sau pe cale de dispariție. Utilizarea durabilă și conservarea zonelor umede trebuie să fie parte integrantă a oricărei soluții pentru reducerea crizei mondiale a apei potabile. România a aderat la Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională în anul 1991, prin Legea nr.5/1991 pentru ratificarea Convenției asupra zonelor umede de importanță internațională. În lume există peste 1600 zone umede de importanță internațională, iar desemnarea unei zone umede ca sit Ramsar este o recunoaștere a importanței și a gestionării adecvate a acelei zone pe plan mondial. In România au fost desemnate ca zone umede de importanță internațională 19 situri, cu o suprafață totală de 1.156.448 de hectare, trei dintre acestea, Iezerul Călărași, Suhaia și Bistreț, au fost desemnate în anul 2013, drept situri Ramsar transfrontiere între România și Bulgaria, prin angajamentul comun al miniștrilor mediului din cele două țări. Pentru celebrarea Zilei Mondiale a Zonelor Umede, agențiile de protecția mediului și administratorii de situri Ramsar vor desfășura diverse activități de promovare a acestei zile și pentru conștientizarea populației asupra importanței acesteia, cum ar fi: concursuri de desene, de fotografii, simpozioane, informări în școli etc. 

 

Be the first to comment

Leave a Reply