Program de intervenţii integrate pentru şomeri – Conferinţă de presă privind închiderea proiectului

Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de lider al grupului de parteneriat, anunţă Conferinţa de presă privind închiderea proiectului cu titlul ”Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil, POSDRU/125/5.1/S/126033, cod SMIS 51369.

 

Evenimentul va avea loc în data de 04.12.2015, ora 1100, la Sala D. Filipescu a Consiliului Judeţean Buzău.

 

Proiectul este implementat de Consiliul Judeţean Buzău – în calitate de aplicant – în parteneriat cu: Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL, SC RD Global Project Consulting SRL, Consiliul Judeţean Mureş, Tecseo SRL şi SC Dechiro Consulting SRL.

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare“, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare“ – proiecte strategice.

 

Obiectivul generalal proiectului a vizat creşterea capacităţii de angajare pentru 935 de şomeri, în special şomeri de lungă durată, persoane inactive sau aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala, din Regiunea Sud-Est – judeţul Buzău şi Regiunea Centru – judeţul Mureş.

În acest sens, prin proiect s-a desfăşurat un pachet de activităţi integrate de consiliere, orientare, formare profesională, medierea muncii, activităţi care vor asigura pe termen mediu şi lung atât incluziunea socio-profesională, cât şi creşterea stimei de sine şi a independenţa financiară a grupului ţintă menţionat.

 

Obiectivele specificeale proiectului au fost următoarele:

–       Creşterea capacităţii de adaptare pe piaţa muncii pentru şomerii participanţi la program,

–       Dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru 100 persoane incluse în grupul ţintă cu scopul de a contribui la crearea de noi locuri de muncă şi implicit la dezvoltarea economică a celor două judeţe,

–       Reducerea şomajului în cele două regiuni prin angajarea a 114 persoane, dintre care 97 din judeţul Buzău şi 17 din judeţul Mureş, din grupul ţintă care a participat la program.

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 9.541.224,10 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 9.201.638,40 lei. Perioada de implementare a proiectului a fost de 20 de luni, 7 aprilie 2014 –   6 decembrie 2015.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine atât la sediul Consiliului Judeţean Buzău: manager de proiect – d-na. Liliana Nicolae, tel: 0238.414.112, interior 203.

 

Pentru alte detalii puteţi accesa pagina web a proiectului www.viitordurabil.rosau scrieţi la adresa de e-mail contact@viitordurabil.ro.

 

 
 

 

Be the first to comment

Leave a Reply