Prin Dispoziția nr. 498 din 24 septembrie 2015, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară miercuri, 30 septembrie 2015, ora 09:00

 
Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 30 septembrie 2015:

1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 14/2015 privind aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2014;

2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2015;

3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

4. Stabilirea proiecției sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate susținerii programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2016 și a estimărilor pentru anii 2017-2019;

5. Stabilirea proiecției sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale destinate susținerii programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2016 și a estimărilor pentru anii 2017-2019;

6. Completarea Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2015;

7. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2016;

8. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău în anul 2016;

9. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Camerei Agricole Județene Buzău în anul 2016;

10. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Camerei Agricole Județene Buzău;

11. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

12. Prorogarea termenului de numire temporară în funcția de conducere de Director al Bibliotecii județene ”Vasile Voiculescu” Buzău a domnului Bâsceanu Marius-Mihail;

13. Reaorganizarea Complexului de servicii comunitare Rm. Sărat din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

14. Trecerea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat de sub autoritatea Cobsiliului Județean Buzău în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

15. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, Inspectoratului Școlar Județean, Consiliului local al comunei Vernești, Școlii Gimnaziale Cândești, comuna Vernești și Asociației Ovidiu.ro în vederea implementării proiectului ”Fiecare copil în grădiniță”;

16. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Fundația pentru Tineret Buzău ca și coorganizator a două manifestări culturale;

17. Completarea Consiliilor de Administrație ale Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău, centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău și Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Rm. Sărat cu încă un reprezentant al Consiliului Județean Buzău;

18. Aprobarea prelungirii perioadei de implementare, actualizarea bugetului și a Acordului de parteneriat cu privire la proiectul POSDRU/125/5.1/S/126033 ”Program de intervenții integrate pentru șomeri – certitudinea unui viitor durabil”, Cod SMIS 51369”;

19. Achiziționarea de către Județul Buzău a cotei părți din imobilul proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Bistriței, nr. 45, județul Buzău;

20. Achiziționarea de către Județul Buzău a imobilului proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ștefu, nr. 1, județul Buzău;

21. Achiziționarea de către Județul Buzău a imobilului – teren proprietate privată, situat în municipiul Buzău, strada Victoriei, nr. 14, județul Buzău;

22. Inițierea de către Consiliul Județean Buzău a demersurilor legale de anulare a Hotărârii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” nr. 17 și 18 din 30.06.2015.

 

(publicat la 25.09.2015)

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply