Consiliul Judeţean Buzău se întruneşte în şedinţă ordinară joi, 30 iulie 2015

Consilierii judeţeni sunt chemaţi joi să-şi exprime votul faţă de proiectele de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării plenului.

 

Proiectele de hotărâri din această lună sunt următoarele:

1. Eliberarea din funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Buzău a domnului Romanescu Cristinel.

2. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul II 2015 pe cele două secţiuni;

3. Rectificarea a II-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015;

4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău;

5. Rectificarea  a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Muzeului judeţean Buzău;

6. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Teatrului “George Ciprian” Buzău;

7. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău ;

8. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat;

9. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2015;

10. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2015 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România;

11. Completarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2015;

12. Aprobarea modificării nivelului unui post de execuţie contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău ;

13. Aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

14. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău;

15. Aprobarea participării la cursuri de perfecţionare a consilierilor judeţeni din cadrul  Consiliului Judeţean Buzău ;

16. Aprobarea Politicii tarifare 2015/2016 pe aria de operare a Companiei de Apă SA Buzău;

17. Modificarea poziţiei 8510 din Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Buzău;

18. Achiziţionarea de către Judeţul Buzău a cotei părţi din imobilul proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 45, judeţul Buzău;

19. Achiziţionarea de către Judeţul Buzău a imobilului proprietate privată situat în municipiul Buzău, strada Pompiliu Ştefu, nr. 1, judeţul Buzău;

20. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al evenimentului cultural „Tabăra de Sculptură Măgura – 45 de ani de la prima ediţie”;

21. Stabilirea unor măsuri în implementarea proiectului „Siguranţă prin Achiziţia de Vehicule Eficiente în intervenţiile pentru situaţii de urgentă – SAVE”, Cod SMIS 55002;

22. Aprobarea Convenţiei de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi Asociaţia ,,Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale” (CRIPS ) Bucureşti;

23. Aprobarea Protocolului de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi Societatea INSOFT Development & Consulting S.R.L. Bucureşti;

24. Încetarea numirii temporare a doamnei IUGA ALINA în funcţia de Director General Adjunct Asistenţă Socială al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

25. Prorogarea termenului de numire temporară în funcţia de Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a domnului VINTILESCU-BELCIUG ADRIAN;

26. Prorogarea termenului de numire temporară în funcţia de Director General Adjunct Economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a doamnei COJOCEA MIHAELA;

27. Aprobarea unor protocoale de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi parteneri instituţionali pentru implementarea proiectelor cod SMIS 48373 şi 48379;

28. Aprobarea Protocolului de parteneriat  între Consiliul Judeţean Buzău, Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă (APDD) – Agenda 21 şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) pentru  derularea proiectului „Guvernare incluzivă”;

29. Numirea temporară a domnului David Ştefan în funcţia de director general adjunct asistenţă socială la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău.

 

Be the first to comment

Leave a Reply