Dezvoltare durabilă cu bani europeni (II)

 

 

Continuăm, în acest material, prezentarea unuia dintre obiectivele primordiale ale Companiei de Apă S.A. Buzău, programul de investiţii  „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău”.

Programul de investiţii cuprinde 6 contracte de lucrări, derulate în 5 aglomerări din judeţ – Buzău, Râmnicu-Sărat, Pogoanele, Pătârlagele şi Nehoiu –  şi  3 contracte de asistenţă tehnică.

– CL1 – Modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în Buzău şi Nehoiu, executat de Asocierea Hidroconstrucţia S.A./S.C. General Concrete Cernavodă S.R.L.

– CL2 – Modernizarea sistemelor de apă în Rm. Sărat (partea I), Pogoanele şi Pătârlagele

– CL3 – Modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în Rm. Sărat, lucrări executate de  Asocierea Ludwig Pfeiffer Hoch – und TiefbauGmbH&Co 

– CL4 – Modernizarea sistemelor de apă şi de tratare a apei uzate în Buzău şi Rm. Sărat (partea II), lucrări executate de Veolia Water Solutions & Technologies Romania

– CL5 – Modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în Pogoanele şi Pătârlagele – Asocierea Hidroconstrucţia S.A./S.C. General Concrete Cernavodă S.R.L

– CL6 – Modernizarea sistemului de tratare a apei uzate în Nehoiu, Pogoanele şi Pătârlagele, contract executat de S.C. Coral S.R.L. Tulcea

Toate lucrările au fost  recepţionate  şi se află în perioada de notificare a defectelor (PND).

 

– CS1 – Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului – Louis Berger S.R.L.

– CS2 – Asistenţă Tehnică pentru supervizarea lucrărilor – Asocierea Eptisa România S.R.L şi Eptisa Servicios de Ingenieria SL Spania

– CS3 – Servicii de audit al Proiectului – S.C.  BDO Audit S.R.L.

 

Lucrări de investiţii în aglomerări

În Aglomerarea Buzău au fost realizate două obiective, cu o valoare totală de 34.530.439,75 lei:

1.     Extinderea Staţiei de Tratare a Apelor Uzate – prin adăugarea unei trepte terţiare (eliminarea azotului şi fosforului din apele uzate) apele epurate şi deversate apoi în râul Buzău vor fi conforme cu normele de protecţie a mediului şi directivele europene.

2.     Reabilitarea colectorului principal de canalizare – noul tronson de colector a fost construit în nordul oraşului şi are o lungime de 3,8 km. Prin realizarea acestor lucrări,  s-a mărit capacitatea de transport a apelor uzate, pe un traseu nou, reducându-se astfel infiltraţiile din reţeaua veche şi a fost crescută capacitatea de preluare a apelor meteorice din perioadele cu precipitaţii abundente. Totodată, au fost  create condiţiile tehnice care să permită în viitor extinderea reţelei  de canalizare în nordul municipiului Buzău.

În municipiul Buzău, Proiectul POS Mediu a fost implementat prin două contracte de lucrări, CL1 si CL4.

 

Aglomerarea Nehoiu cuprinde oraşul Nehoiu şi 8 sate din împrejurimi. Cea mai importantă investiţie din această aglomerare este noua Staţie de Epurare a apelor uzate care, odată pusă în funcţiune, va păstra râul Buzău limpede şi curat.

Valoarea investiţiilor, în zona Nehoiu, se ridică la 77.651.453 lei. Banii au fost folosiţi pentru realizarea următoarelor obiective:

           1. Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile de la Siriu, construirea  unui nou rezervor şi a 4 staţii de pompare pentru reţeaua de apă;

–     Înlocuirea aducţiunii Siriu-Nehoiu pe o distanţă de 10 km;

–     Extinderea reţelelor de  distribuţie a apei cu 11 km

2. Extinderea reţelei de  canalizare cu 28,6 km şi reabilitarea a 3,5 km;

–     Construirea a 12 staţii de pompare a apei  uzate;

–     Construirea unei Statii de Epurare.

 

În această zonă, lucrările au fost executate în cadrul a două contracte, CL1 şi CL6.

 

Aglomerarea Râmnicu-Sărat cuprinde municipiul Râmnicu-Sărat şi aşezările Topliceni, Poştă, Plevna, Oreavu şi Valea Râmnicului. Investiţiile realizate în această zonă, a doua ca mărime din judeţ, în valoare de 121.662.466 lei, rezolvă mai multe probleme majore, începând cu calitatea apei brute, tratarea acesteia, pierderile din sistem şi terminând cu epurarea apelor uzate, noua staţie de Epurare de la Rm. Sărat fiind cea mai importantă investiţie realizată în cadrul proiectului. Obiectivul creează premisele unei bune dezvoltări economice în această zonă de legatură dintre două regiuni: Muntenia şi Moldova.

Obiective realizate:

–     Construirea a 7 noi foraje, o staţie de clorinare a apei la Voetin, reabilitarea Staţiei de pompare şi a 2 rezervoare de apă ;

–     Reabilitare staţiilor de tratare a apei din Topliceni, Plevna şi Valea Râmnicului;

–     Extinderea reţelei de apă cu 7,5 km, în cartierul Bariera Focşani;

–     Reabilitarea  reţelei de canalizare pe o lungime de 8 km;

–     Extindere reţelei de canalizare cu 32,7 km;

–     Construirea a 4 noi staţii de pompare a apei uzate;

–     Reabilitarea Staţiei de Epurare.

 

Prin aceste investiţii, comunitatea  beneficiază de  un sistem de alimentare cu apă şi de canalizare care corespunde nevoilor sale actuale, precum şi de o Staţie de Epurare a apelor uzate modernă, la standarde europene. În Aglomerarea Rm. Sărat, Proiectul POS Mediu a fost implementat prin trei contracte de lucrări: CL2, CL3 şi CL4.

 

Be the first to comment

Leave a Reply