BiogasHeat – un proiect pentru Europa

Mangus Sol, cu suportul Agenţiei Executive pentru Competitivitate şi Inovare (EACI ) Executive Agency for Competitiveness and Inovation, a organizat luni, 16 februarie 2015, la sala Delegaţiei Permanente a Consiliului Judeţean Buzău, o masă rotundă cu tema: “Dezvoltarea unor pieţe sustenabile pentru energia termică de la instalaţiile de biogaz din Europa”. 

Evenimentul şi-a propus să dezbată problemele şi posibilele soluţii politico- administrative pentru stimularea creşterii utilizării energiei termice rezultate din instalaţiile de biogaz pentru: industria biogazului, pentru alte industrii, agricultură şi populaţie. Grupul ţintă a fost constituit din reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi centrale, finanţatori, ONG-uri şi companii care activează în domeniu. Prezentările şi dezbaterile pe proiect au fost conduse de dr. Mihai Adamescu şi dr. Dan Ionescu, reprezentanţi ai Mangus Sol.

 Proiectul BiogasHeat abordează problema utilizării eficiente a căldurii de la instalaţiile existente şi viitoare de biogaz :punerea în aplicare a politicii naţionale şi a UE pentru utilizarea căldurii din biogaz, identificarea şi prezentarea de exemple de bune practici în utilizarea căldurii din biogaz, implementarea unor studii de fezabilitate şi a unor studii în teren, şi acordarea de sprijin pentru implementarea în proiecte reale.

Be the first to comment

Leave a Reply