„Master Planul” a primit avizul de mediu de la A.P.M. Buzău

Cu un buget alocat pentru acest an de 9.926.000 de lei, pentru Protecţia Mediului, Consiliul Judeţean Buzău îşi propune să realizeze şi proiectul de gestionare integrată a deşeurilor, denumit generic „ Master Plan”.

 

„Consiliul Judeţean Buzău,  titular al PlanuluiUrbanistic Zonal „Depozit ecologic pentru deşeuri menajere, staţie de tratare mecano-biologică, staţie de compostare şi staţie de sortare a deşeurilor, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău”,amplasat în extravilan sat Roşioru, T 25, P 205, comuna Cochirleanca, judeţul Buzău, anunţă publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Buzău de emitere a avizului de mediu pentru planul sus menţionat.

 Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele: evaluarea de mediu concluzionează că factorii de mediu în zona amplasamentului planului urbanistic vor fi afectați în limite admisibile, planul respectă cerinţele legislației privind protecția mediului”, se arată în comunicatul Consiliului judeţean Buzău.

Suma prevăzută pentru acest an în domeniul protecţiei mediului pare destul de generoasă, însă cuprinde şi suma de 4.900.000 lei pentru proiecte din fonduri U.E. Pe lângă proiectul Master Plan, în bugetul pentru acest an în domeniul protecţiei mediului mai sunt prevăzute cheltuieli cu bunuri şi servicii, Proiectul LIFE, precum şi  cheltuieli cu împăduriri terenuri şi control nutrienţi.

 

Be the first to comment

Leave a Reply