Spitalul Județean Buzău: CONCURSURI POSTURI MEDICI ȘI FARMACIȘTI

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău scoate la concurs în conformitate cu prevederile ORDIN Nr. 869*) din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiiior de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fărd paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef in unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi:

9 septembrie 2022

6 septembrie 2022

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău anunță anularea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de medic specialitatea anestezie şi terapie intensivă la Secţia ATI


Rezultatul validării concursului organizat în data de 15.09.2022 pentru ocuparea postului vacant cu normă întreagă de medic specialitatea gastroenterologie la Secția Medicină internă – Compartiment Gastroenterologie


Anunț dată și locație desfășurare concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialitatea gastroenterologie la Secția Medicinâ internă – Compartiment Gastroenterologie