Guvernul a adoptat Hotărârea pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017

În Ședința de Guvern de vineri, a fost adoptată, la inițiativa Ministerului Apelor și Pădurilor, Hotărârea pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Hotărârea de Guvern implementează principiile prevăzute în Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la valorificarea superioară a masei lemnoase, la sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase și la prioritatea alocării resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare încălzirii populației.

În mod special, s-a acționat pentru asigurarea cu lemn de foc necesar populației în vederea încălzirii locuințelor, instituindu-se obligația alocării cu prioritate a resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, respectiv un volum minim de lemn de foc de 1 milion metri cubi/an.

De asemenea, s-au îmbunătățit mecanismele și procedurile de punere în aplicare a prevederilor Codului silvic privind valorificarea superioară a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate publică a statului prin alocarea, cu prioritate către producătorii din industria mobilei, de masă lemnoasă sub formă de material lemnos fasonat, pe baza necesarului anual estimat.

Au fost prevăzute, de asemenea, o serie de reglementări din care amintim:

– exploatarea în regim de urgenţă a arborilor care pun în pericol siguranţa circulaţiei; – simplificarea și eficientizarea procesului de valorificare a masei lemnoase  din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale;

–  asigurarea transparenţei amplasării şi valorificării masei lemnoase, distinct pentru proprietatea publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale;

– definirea mai clară a modului în care se constituie rezerva de masă lemnoasă pentru precomptarea (înlocuirea) produselor accidentale tip I. Rezerva se constituie pentru ca eventualele arborete afectate de factori biotici și abiotici, în cursul unui an (accidentale l), să poată fi extrase, iar corespunzător volumului afectat să fie retrase de la exploatare alte arborete neafectate;

– îmbunătățirea modului în care se desfășoară licitația și negocierea prețului lemnului fasonat;

– reglementarea modului în care sunt încheiate parteneriate între autorităţile locale şi ocoalele silvice în vederea punerii la dispoziţia populaţiei a lemnului de foc din proprietatea publică. A fost clarificată situaţia lemnului oferit spre vânzare populaţiei şi care nu a fost achiziţionat de către aceasta;

– reglementarea dreptului de preempțiune al operatorilor economici care deţin certificat de atestare ca producător din industria mobilei admiși la licitaţiile publice;

– instituirea interdicției comercializării lemnul fasonat care a fost cumpărat prin procedura de vânzare directă și a lemnului fasonat achiziţionat de operatorii economici care posedă certificat de atestare de producător din industria mobilei precum şi a cherestelelor rezultate din prelucrarea acestora. Aceste materiale lemnoase dacă sunt comercializate sunt considerate fără provenienţă legală.

– operaționalizarea domeniului web produselepădurii.ro unde vor fi publicate toate licitațiile de masă lemnoasă aferente fondului forestier proprietate publică a statului.