Conferință de deschidere a Proiectului SIPOCA39

Ministerul Apelor și Pădurilor a organizat luni, 28 ianuarie 2018, la HotelMarshal Garden din București, conferința de deschidere a Proiectului “Implementarea și dezvoltarea de sisteme șistandarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul apelorși pădurilor, aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în MinisterulApelor și Pădurilor pentru sistematizarea și simplificarea legislației dindomeniul apelor și realizarea unor proceduri simplificate pentru reducereapoverii administrative pentru mediul de afaceri în domeniul silviculturii”,cod SIPOCA 395 / cod MySMIS 116294. 

Valoarea totală a proiectului este de de 12.308.430,75 lei. Valoareaeligibilă nerambursabilă este de 10.336.620,14 lei (83.98%), iar cofinanțareaeligibilă a beneficiarului este de 1.971.810,61 lei (16.02%). Durata deimplementare a proiectului este de 26 luni.

Ministrul Ioan Deneș a transmis mesajul său special pentru acest eveniment,prin secretarul de Stat pentru Ape, Adriana Petcu :”Proiectul este unul ambițios, deosebit de complex la care vor lucraprofesioniști nu numai din minister ci și din cadrul altor instituții de prestigiucare au un rol important în ceea ce privește expertiza, respectiv Academia deStudii Economice, București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare înSilvicultură „Marin Drăcea”. Prin proiectul despre care vorbim astăzi, cu ovaloare de peste  12,3 milioane de lei,vor fi instruiți 280 de angajați, nu numai cei din interiorul MAP, ci și de laGărzile Forestiere, de la Administrația Națională ”Apele Române” sau de laadministrațiile bazinale de apă. Știm că este nevoie de aceasta instruire, specialiștiicu experientă de zeci de ani deja încep să iasă din sistem și în urma lor vintineri, deseori abia ieșiți de pe băncile facultăților, așa cum știu că suntmulți dintre cei aflați acum în sală”.

De asemenea, secretarul de stat pentru Ape a prezentat celor peste 110participanți, prezenți la această conferință de deschidere că ”îmbunătățirea managementului proceselor șiactivităților organizaționale, implementarea instrumentelor de management alcalității la nivelul  MAP vor conduce cusiguranță la o eficientizărare  a tuturoractivităților. Vedem cu toții că natura nu mai este la fel de blândă cum oștiam, schimbările climatice sunt din ce în ce mai prezente în viața noastră.Fenomenele extreme, generate de precipitații torențiale, de exemplu, apar dince în ce mai des, în fiecare primăvară și vară. Efectele acestora trebuiediminuate la maxim și aici intervine rolul nostru, al specialiștilor. Trebuiesă fim pregătiți, să acționăm profesionist, rapid, conform unor reguli clarstabilite și respectate.”

La rândul său, Olimpia Negru, managerul proiectului și director general încadrul M.A.P, a prezentat activitățile, obiectivele și rezultatele așteptateprin implementarea SIPOCA 395: ”Prinimplementarea proiectului se dorește consolidarea capacității instituționale aMinisterului Apelor și Pădurilor (MAP) și a structurilor aflate în subordinea,sub autoritatea și în coordonarea sa prin îmbunătățirea managementuluiproceselor și activităților organizaționaleși implementarea instrumentelor de management al calității, în vedereaeficientizării administrației publice. De asemenea, proiectul are în vederedezvoltarea și evaluarea competențelor profesionale ale personalului, învederea eficientizării procesului decizional la standarde înalte. În acestsens, se vor organiza sesiuni de formare profesională și instruire pentruimplementarea mecanismelor de coordonare ce vor fi realizate în cadrulproiectului”.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără implementarea unorsisteme unitare de management al calității și performanței la nivelulMinisterului Apelor și Pădurilor, aplicarea sistemului de politici bazate pedovezi în M.A.P prin realizarea unor politici publice în domeniulmanagementului apei și în domeniul silviculturii dar și  realizarea unui document strategic prinsistematizarea și simplificarea amplelor reglementări din domeniulmanagementului apei.

De asemenea, prin implementarea Proiectului SIPOCA 395 personalul dincadrul Ministerului Apelor și Pădurilor și din structurile aflate în subordinea,sub autoritatea sau în coordonarea sa, vor dobândi competențe crescute pentrupentru susținerea măsurilor/acțiunilor de sistematizare și simplificare alegislației în domeniul managementului apei și pentru susținereamăsurilor/acțiunilor de simplificare a procedurilor pentru mediul de afaceri îndomeniul silviculturii.

La Conferința de deschidere a Proiectului SIPOCA 395, alături de reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor, s-au aflat reprezentanți ai A.S.E București, ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, ai A.M POCA, ai Gărzilor Forestiere, ai Administrației Naționale ”Apele Române”, ai administrațiilor bazinale de apă, ai Asociației Forestierilor din România (ASFOR) și ai Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Ministerul Apelor și Pădurilor derulează proiectul SIPOCA 395 în calitatede lider, parteneri fiind Academia de Studii Economice, București și InstitutulNațional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”.

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin ProgramulOperațional Capacitate Administrativă 2014-2020, depus în cadrul cererii deproiecte nr. IP8/2017 „Sprijin pentruimplementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeniși mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică acadrului de reglementare”.

Be the first to comment

Leave a Reply