Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, MARȚI, 27 NOIEMBRIE 2018, ORA 10:00.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 9;

2. Rectificarea a X-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2018;

3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;

4. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău;

5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului judeţean Buzău;

6. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

7. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2018;

8. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

9. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2018 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;

10. Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2019;

11. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2019 la nivelul Judeţului Buzău;

12. Aprobarea cumpărării de către UAT Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a imobilului cu teren aferent situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 48 – proprietatea Societății Tipogrup Press SRL Buzău;

13. Acordarea de premii speciale elevilor din judeţul Buzău care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi profesorilor coordonatori în anul școlar 2017-2018;

14. Aprobarea structurii reţelei şcolare a învăţământului special la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2019 -2020;

15. Aprobarea transferului unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul „Program de intervenții integrate pentru șomeri – Certitudinea unui viitor durabil” – POSDRU/125/5.1/S/126033, partenerilor Consiliului Județean Buzău în cadrul proiectului;

16. Completarea punctului V din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – formă actualizată;

17. Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Județean Buzău;

18. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

19. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău (Garaj RER SUD SA) – Vadu Pașii (Stație sortare RER SUD SA) și retur operatorului de transport rutier SC BIOCLENER SERVICII ECOLOGICE SRL;

20. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.11.2018;

21. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din data de 28.11.2018;

II. NOTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI

NOTĂ privind plângerea prealabilă formulată de domnul consilier județean Florescu Raul împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 133/31.05.2018.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

Be the first to comment

Leave a Reply