MAP va reactualiza planul de implementare al Directivei cadru privind epurarea apelor uzate urbane

Ministerul Apelor și Pădurilor s-a angajat ca, în cursul anului 2018, să elaboreze și să prezinte Comisiei Europene o variantă reactualizată a Planului de implementare a Directivei privind epurarea apelor uzate urbane. Această decizie reprezintă una dintre principalele concluzii ale Reuniunii între reprezentanții Comisiei Europene, Direcția Generală Mediu și cei ai autorităților române, organizată miercuri, 29 noiembrie 2017, la sediul Ministerului Apelor și Pădurilor, și care a avut ca temă măsurile necesar a fi luate pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a Directivei Consiliului 91/271CEE din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane.
”Această întâlnire are loc ca urmare a consultărilor la nivel de experți între Ministerul Apelor și Pădurilor și DG Mediu, precum și în urma unor discuții pe această temă pe care le-am avut personal cu domnul comisar pe mediu Karmenu Vella. Am făcut aceste demersuri pentru că noi, Ministerul Apelor și Pădurilor, avem responsabilitatea implementării acestei directive față de Uniunea Europeană, chiar dacă responsabilitățile privind realizarea lucrărilor și măsurilor necesare, precum și instrumentele prin care poate fi influențată implementarea directivei sunt în cadrul altor autorități centrale și locale”, a declarat ministrul Apelor și Pădurilor, doamna Adriana-Doina Pană, în marja reuniunii.
Demnitarul român a menționat că, față de programul de realizare a investițiilor necesare conformării cu Directiva privind epurarea apelor uzate, există întârzieri în ceea ce privește respectarea termenelor asumate la nivelul anului 2007. Cauzele acestor întârzieri includ atât probleme legate de realizarea achizițiilor de studii și lucrări, deficiențe în implementare, dar și reducerea resurselor financiare naționale disponibile datorită crizei financiare apărute în anul 2008.
”Dorim să asigurăm Comisia Europeană că vom face eforturi suplimentare la nivel național pentru a recupera întârzierile existente în cel mai scurt timp posibil. Având în vedere că, față de Planul de implementare al directivei elaborat la nivelul anului 2004, în România au avut loc modificări majore, în special legate de dinamica populației și a activităților industriale, dorim să elaborăm un plan reactualizat de implementare care să ia în considerare situația dotării cu sisteme de canalizare și epurare a apelor uzate ale aglomerărilor peste 2000 de locuitori, existente la sfârșitul anului 2017, și resursele financiare disponibile”, a explicat ministrul Adriana-Doina Pană.
În cadrul întâlnirii au fost expuse dificultățile întâmpinate de autorități în procesul de implementare, respectiv conformarea la cerințele legislației europene în acest domeniu. Totodată, doamna Adriana Petcu, secretar de stat pentru Ape în Ministerul Apelor și Pădurilor, a subliniat preocuparea instituției pentru realizarea conformării la cerințele și termenele stipulate în Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană. În acest sens, crearea grupului interministerial dedicat implementării acestei directive, coordonat de Viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezintă un pas important.
La rândul lor, reprezentanții Comisiei Europene au atras atenția asupra obligației de respectare a termenelor asumate și au accentuat importanța identificării surselor de finanțare, a conceperii unor planificări realiste, solide în vederea realizării investițiilor necesare pentru conformarea la cerințele acestei directive.
Din partea autorităților române au participat reprezentanți ai Ministerului Apelor și Pădurilor, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanțelor Publice, Administrației Naționale Apele Române, Asociației Române a Apelor, Asociația Municipiilor din România și Asociația Comunelor din România.

Be the first to comment

Leave a Reply