Întâlnire cu ONG-urile pe tema pădurilor virgine

Ministrul Apelor și Pădurilor, Adriana-Doina Pană, s-a întâlnit astăzi, 26 octombrie 2017, cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale cu activitate relevantă în domeniul protecției mediului (WWF România, Agent Green, Greenpeace România, Fundația Eco-Civică, Plantăm fapte bune în România) pentru a le prezenta stadiul unor proiecte majore ale instituției pe care o conduce: dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru controlul trasabilității masei lemnoase și realizarea unui studiul național privind pădurile virgine.
Punctual, ministrul Adriana-Doina Pană i-a informat pe reprezentanții ONG că, întrucât domeniul Păduri este unul de importanță națională, Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) au semnat un protocol de colaborare în vederea dezvoltării sistemului informatic dedicat controlului trasabilității masei lemnoase pe teritoriul României, care are o contribuție esențială în reducerea tăierilor ilegale de arbori din pădurile proprietate publică și privată. Dezvoltarea vizează componentele existente SUMAL (SUMAL OCOL, SUMAL AGENT), Wood tracking, IwoodTracking (Radarul Pădurilor) și adăugarea de noi funcționalități sistemului informatic integrat.
Protocolul a fost încheiat în temeiul art. 3 lit. m) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, actualizată, şi al Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi are drept obiect colaborarea dintre părţi în vederea realizării, de către MAP, cu sprijinul STS, a noului sistem informatic şi de comunicaţii SUMAL (Sistem Informatic Integrat de Urmărire a Materialelor Lemnoase) şi stabilirea unui calendar exact astfel încât, până la 31.12.2018 să se încheie faza dezvoltării funcţionalităţilor de bază, iar până la data de 01.07.2019 funcţionalităţile complementare să fie dezvoltate şi operaţionalizate.
Întrucât este vorba despre un sistem critic cu impact major în combaterea degradării şi distrugerii fondului forestier, a cărui dezvoltare are un termen de finalizare stabilit clar prin Hotărârea CSAT nr. 68 din 09.06.2015, respectiv luna decembrie 2018, în protocolul de colaborare încheiat între MAP și STS sunt prevăzute etape concrete de lucru.
Prima etapă, respectiv realizarea unei analize tehnico-funcțională a sistemului informatic integrat, se va încheia la finalul acestui an și va fi executată de un consultant extern desemnat prin licitația organizată deja de MAP. Câștigătorul licitației va trebui, de asemenea, să propună soluții tehnico-funcționale pentru dezvoltarea acestui sistem.
Referitor la subiectul păduri virgine, ministrul Adriana-Doina Pană le-a înaintat reprezentanților ONG spre analiză, dezbatere și completare draft-ul caietului de sarcini întocmit de specialiștii MAP în vederea realizării unui studiu finanțat din Fondul pentru Mediu, prin care se dorește identificarea tuturor pădurilor virgine din România și punerea lor sub protecție, prin includerea lor în Catalogul național. Până la această data, MAP, prin structurile aflate sub autoritatea sa, a identificat și inclus în Catalogul național al pădurilor virgine peste 3800 de hectare de fond forestier care respectă criteriile prevăzute de lege.

Be the first to comment

Leave a Reply