Angajări la Consiliul Județean Buzău

Consiliul judeţean Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău,

după cum urmează:

„consilier, clasa I, gradul profesional superior” la Serviciul buget, impozite, taxe, evidenţă patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate, Direcţia economică;
„consilier, clasa I, gradul profesional superior” la Serviciul contabilitate – financiar, Direcţia economică;
„consilier, clasa I, gradul profesional principal” la Serviciul de informatică, Direcţia economică;
„consilier, clasa I, gradul profesional superior” la compartimentul autorizaţii, avize, documentaţii şi bază de date în infrastructura rutieră, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
,,consilier, clasa I, gradul profesional debutant” la Unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor publice şi de mediu, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
,,consilier, clasa I, gradul profesional debutant” la Biroul de transport public, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;
,,consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal” la Serviciul achiziţii publice şi contracte, compartimentul achiziţii directe şi contracte.
Concursul va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, Bdul N. Bălcescu nr. 48, Buzău, în

data de 25 septembrie 2017, ora 1000 – proba scrisă.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data publicării, la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – Consiliul Judeţean Buzău.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografiile stabilite

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare – tel. 0238/713697; 0238/414112 – int. 134.

Be the first to comment

Leave a Reply