Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară pentru vineri, 09 iunie 2017, ora 12,00

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea târgului de
vară “DRĂGAICA 2017”;
2. – alte probleme ale activităţii curente.
Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă
publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

Be the first to comment

Leave a Reply