Restaurarea imobilului de patrimoniu, Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu”intră în etapa a doua de finanțare

Etapa II de implementare a proiectului vizează, în principal, finalizarea execuției lucrărilor la obiectivul de patrimoniu și dotarea corespunzătoare a spațiilor amenajate, digitalizarea obiectivului de patrimoniu, activități de informare, publicitate, marketing și promovare a proiectului.

Consiliul Județean Buzău a beneficiat de o finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020 pentru proiectul „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu Buzău” – etapa I. Având în vedere decizia Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Regional privind etapizarea proiectului și prevederile Ghidului Solicitantului Programului Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, era necesară depunerea unei noi cereri de finanțare pentru finalizarea tuturor activităților din cadrul proiectului (etapa II). Continuarea implementării proiectului în etapa II în cadrul Programului Regional Sud-Est se va realiza cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Contractul de finanțare nr. 1539/2018, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare.