Apele Române anunță lucrări de decolmatare a râului Dîmbovița în București

Realizarea lucrărilor de decolmatare pe canalul biefat al râului Dâmbovița, București și a casetelor sifonării de sub Planșeul Piața Unirii, va începe din data de 08 ianuarie 2018
„Amenajarea complexă a râului Dâmbovița în Municipiul București”, a prevăzut ca în secțiunea Piața Unirii, râul Dâmbovița să fie sifonat pe sub pasajul rutier Unirii și peste magistrala de metrou nr. II ceea ce, în timp, a condus la reducerea capacității de transport a biefului în cazul debitelor de ape mari, atât din cauza unor fenomene naturale (dezvoltarea vegetației și a scoicilor) care măresc rugozitatea, dar mai ales din cauza faptului că în această zonă se aglomerează mâlul și deșeurile ce nu pot fi colectate din barcă de personalul de exploatare.
Pentru a se preîntâmpina situațiile de pericol în cazul apariției unor debite de ape mari, s-a hotărât realizarea unei operațiuni de decolmatare a casetelor sifonării, astfel încât să se asigure funcționarea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice.hidrotehnice.
În vederea decolmatării, biefurile Unirea – Mărășești trebuiesc lăsate la uscat, operațiune care s-ar putea realiza cel mai rapid în perioada anotimpului cald, însă cu impact vizual și mai ales olfactiv extrem de negativ pentru riverani și trecători, din cauza descompunerii algelor și scoicilor existente.
Din aceste considerente s-a prevăzut ca demararea lucrării de decolmatare a galeriilor de sifonare să înceapă cu data de 08 ianuarie 2018, dată de la care sperăm că temperaturile scăzute ne vor ajuta să minimizăm disconfortul pentru cetățeni.
Menționăm că pentru reducerea perioadei de timp în care vom realiza lucrările, beneficiem de sprijinul autorităților locale, prin direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, Poliția Locală și prin operatorul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare S.C. Apanova București S.A.
Totodată, pentru menținerea unui flux de apă minimal pe aceste zone de intervenție se vor realiza batardouri de deviere și punere la uscat ale incintelor de lucru.
Estimăm că lucrările vor fi finalizate în termen de 10 zile”, ne anunță Apele Române.

Be the first to comment

Leave a Reply