Ședinţă de îndată la C.L.M. pentru miercuri , 29 noiembrie 2017, ora 09,00,

Proiectul ordinii de zi al ședinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2017;
2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia Educaţional Culturală pentru Tineret şi Sport “Buzăul Sportiv”, a-V-a ediţie a Trofeului “Buzăul Sportiv” – Winter Cup, 14-16 decembrie 2017;
Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziții.

Be the first to comment

Leave a Reply