S-a semnat contractul pentru reabilitarea tronsonului de drum județean Cozieni – Bozioru – Brăești

Astăzi, 28 noiembrie, domnul Petre Emanoil Neagu, președintele Consiliului Județean Buzău și domnul Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene au semnat Contractul de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare drum județean DJ 203L, între km29+400-50+000 Cozieni – Bozioru – Brăești, județul Buzău”. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul Infrastructură la nivel județean, Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale. Contractul de finanțare are valabilitate până la finalizarea obiectivului de investiții, inclusiv punerea lui în funcțiune, dar fără a depăși termenul de 4 ani. Valoarea totală a investiției este de 80.372.030 lei, finanțarea alocată din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, fiind în sumă totală de 78.954.610 lei.
”Semnarea acestui contract de finanțare reprezintă un pas foarte important pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din judetul Buzau. Mai mult decât atât, acest proiect vine în continuarea proiectului de reabilitare a DJ 203 L – Pârscov – Cozieni, aflat în curs de finalizare. Prin modernizarea acestui drum județean, suntem mai aproape de îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am asumat! Dezvoltarea economică a județului Buzău și, implicit, creșterea nivelului de trai pentru fiecare buzoian este strâns legată de îmbunătățirea infrastructurii de transport. Este normal ca modernizarea drumurilor să fie prioritară pentru noi.”, a declarat Petre Emanoil Neagu, președintele Consiliului Județean Buzău.

Be the first to comment

Leave a Reply