Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară luni, 27 noiembrie 2017, ora 09:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse spre aprobare în ședința ordinară din 27 noiembrie 2017:

1. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Muzgoci Constantin Doru şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean

2. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului BUȘCU ALEXANDRU

3. Aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016 – formă actualizată 2

4. Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017

5. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

6. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

7. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

8. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

9. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Muzeului Județean Buzău

10. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

11. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

12. Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2018 la nivelul Judeţului Buzău

13. Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – formă actualizată

14. Aprobarea preluării, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, a Căminului pentru persoane vârstnice din comuna Vintilă Vodă, organizat sub autoritatea Consiliului local al comunei Vintilă Vodă

*15. Aprobarea unor măsuri organizatorice în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

16. Aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA”

*17. Aprobarea modificării Planului de Acțiuni aferent Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2014-2020

18. Aprobarea promovării proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Operațiunea B – Clădiri Publice”

19. Promovarea proiectului „Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv specific 2.2 – „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”

20. Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire sală multifuncțională cu gradene și funcțiuni conexe pentru persoanele cu dizabilități” – municipiul Buzău, str. Horticolei, nr. 56, promovat spre finanțare prin Programul național de construcții de interes public sau social, derulat prin Compania Națională de Investiții C.N.I. SA

21. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza Expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții ”Expertiză tehnică clădiri proprietatea publică a județului Buzău – Centrul Militar Județean Buzău, strada Bistriței, nr. 45, Buzău și a măsurilor de intervenție asupra clădirilor

22. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Buzău

23. Aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți şi/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău

24. Actualizarea componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Judeţean Buzău

25. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

26. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău

27. Aprobarea modificării unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău;

28. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

29. Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – forma actualizată

30. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” Buzău

31. Prorogarea termenului de numire temporară în funcția de conducere de Director al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău a domnului BÂSCEANU MARIUS – MIHAIL

32. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Teatrul „George Ciprian” Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia

33. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Muzeul judeţean Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia

34. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău şi a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia

35. Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursele regulate speciale pe traseele Zărnești Slănic – Buzău, Aldeni – Buzău și retur, operatorului de transport rutier Trans Expres SRL

36. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Căldărăști – Buzău și retur, operatorului de transport rutier SC Parmitrans SRL

37. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Padina – Smeeni și retur, operatorului de transport rutier SC Parmitrans SRL

38. Acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale în anul școlar 2016-2017, precum și profesorilor coordonatori

39. Acordarea unui titlu de „Cetățean de onoare al Județului Buzău”

Be the first to comment

Leave a Reply