Semnarea Acordului între Ministerul Apelor și Pădurilor din România și Ministerul Resurselor de Apă din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor

Doamna secretar de stat Adriana Petcu a primit astăzi, 8 septembrie 2017, o delegație a Ministerului Resurselor de Apă din Republica Populară Chineză, condusă de către domnul Xuebin TIAN, Vice-Ministru al Resurselor de Apă. Cu această ocazie a fost semnat un nou Acord privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor între Ministerul Apelor și Pădurilor din România și Ministerul Resurselor de Apă din Republica Populară Chineză. Semnarea noului acord a fost necesară datorită priorităților și abordărilor la nivel internațional în domeniul managementului resurselor de apă care s-au modificat considerabil în ultimii ani, dar și datorită aderării României la Uniunea Europeană ce a condus la necesitatea revizuirii priorităților și legislației României în domeniul gospodării apelor. Doamna secretar de stat a subliniat că noul acord va contribui la dezvoltarea cooperării în domeniul apelor între România și China, astfel încât să se poată răspunde provocărilor cu care cele două țări se confruntă, în special în ceea ce privește gestionarea integrată a resurselor de apă, controlul inundațiilor, atenuarea dezastrelor, protecția ecosistemelor acvatice, planificarea și gestionarea bazinelor hidrografice și a infrastructurii de apă. Am convingerea că schimburile de bune practici, de date și informații științifice și tehnice referitoare la domeniile de cooperare, dar și activitățile de cercetare comună și dezvoltarea de proiecte comune vor conduce la o dezvoltarea durabilă și un management integrat al resurselor de apă în cele două țări”, a adăugat doamna secretar de stat Petcu.

Be the first to comment

Leave a Reply