Grațiela a ieșit cam ciufulită din lupta cu urșii gunoieri

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a intrat în conflict deschis cu societatea civilă după ce a emis un ordin de ministru prin care se dă liber la mătrășirea urșilor ce ies în evidență din peisaj. Ordinul cu pricina nu a fost publicat pe site-ul Ministerului Mediului, chiar dacă ministrul Grațiela Gavrilescu afirmă la toate posturile de televiziune că l-a semnat și a intrat în aplicare. Pe pagina de Facebook a Ministerului Mediului apare însă o adresă prin care se arată că Academia Română- Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii își dă avizul pentru măcelul urșilor, dar îi spune mai științific ” capturare în vederea relocării”. Pe înțelesul românului de rând înseamnă că întâi se împușcă ursul și apoi ne gândim ce să facem cu el, îl relocăm. Iată ce ne mai spune Ministerul Mediului, mai pe ocolite:

29 august 2017
Comunicat de presă privind aprobarea derogărilor pentru urs și lup
în interesul sănătății și securității publice
În data de 22 august 2017, Ministerul Mediului a transmis către Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN), modificările la proiectul de „Ordin pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante“. Aceste modificări au fost efectuate ca urmare a observațiilor transmise către Ministerul Mediului, pe durata procesului de consultare publică, de Academia Română – CMN, de societatea civilă și de persoanele și organizațiile interesate.
Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a avizat proiectul de ordin de ministru, cu următoarele precizări:
Ordinul de ministru respectă prevederile legale şi se referă la derogări care au drept scop rezolvarea unor situaţii urgente, prevenirea producerii unor daune importante şi asigurarea sănătăţii şi securităţii publice;
Procedurile propuse dau prioritate capturării şi relocării unor exemplare, fapt ce contribuie la o ajustare a densităţii urşilor şi lupilor în unele zone cu efective mai importante. În acest sens, în textul ordinului de ministru se vor menţiona „capturarea în vederea relocării”, „capturarea, relocarea sau recoltarea”, „capturate/recoltate” sau „recoltate/capturate”, acolo unde acești termeni sunt cuprinși în textul și anexa ordinului de ministru;
Cifrele maximale propuse – 140 pentru urs, 97 pentru lup – nu sunt de natură a afecta starea de conservare a populaţiilor acestor două specii şi se bazează atât pe evaluările efectivelor, cât şi pe sesizările şi plângerile înregistrate la autoritatea naţională în domeniul protecţiei mediului;
Extragerile, respectiv capturările şi relocările, împiedică „vânătoarea la trofeu”, favorizează reproducerea exemplarelor viguroase şi conduc la o creştere a vitalităţii populaţiilor acestor specii.
Academia Română, prin Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, consideră că, pentru viitor, sunt necesare următoarele măsuri:
Realizarea unui plan naţional de management durabil şi integrat al speciilor de carnivore strict protejate, pentru conceperea căruia îşi arată disponibilitatea de a se implica;
Stabilirea unui protocol unitar şi corect de colectare şi prelucrare a datelor privitoare la aceste specii;
Intensificarea acţiunilor şi activităţilor educative privind etologia acestor specii, precum şi comportamentul oamenilor faţă de ele, aspecte ce pot spori gradul de toleranţă socială;
Identificarea şi eliminarea cauzelor care afectează starea de conservare a carnivorelor strict protejate, respectiv generarea aşa-numitelor conflicte om-carnivore mari.
Pentru a verifica punerea în aplicare a prevederilor legislației naționale și comunitare (Directiva Habitate), în mod special din momentul în care ordinul va produce efecte, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române anunță că va solicita Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (instituția care centralizează derogările), pentru fiecare caz în parte: (a) măsurile concrete de conservare a speciilor vizate, (b) măsurile luate de autorităţile locale pentru a preveni conflictele om-animal.
Conform prevederilor legale în vigoare (art. 38 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011), în situații justificate, Ministerul Mediului poate acorda derogări, prin ordin al conducătorului autorităţii, cu avizul prealabil al Academiei Române, „cu condiţia să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural.“
Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române precizează încă o dată că a avizat acest proiect de Ordin al Ministrului, numai în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante, având mereu în vedere dezideratul conservării biodiversității autohtone prin respectarea legislației românești și comunitare.
Ne exprimăm disponibilitatea de a participa, alături de toți factorii interesați, la adoptarea unui plan de management și a unei strategii pe termen scurt și mediu, în vederea menținerii unor populații optime de carnivore mari, participanți esențiali în menținerea echilibrului ecologic al biocenozelor forestiere ale țării noastre, de o deosebită valoare națională și europeană.
Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române
Președinte: prof.dr. Vasile Cristea
Secretar științific: dr. Simona Mihăilescu

Biroul de presă al Academiei Române

Be the first to comment

Leave a Reply