Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară vineri, 09 iunie 2017, ora 10,00

PROIECTE DE HOTARARE:
1. Aprobarea proiectului ,,IMPACT RÎMNICELU”- Măsuri integrate pentru
imbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din
comunitățile marginalizate ale comunei Rimnicelu, Judelul Buzău” în
cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și
combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1.;
2. Aprobarea proiectului ,,Restaurarea, conservarea și modernizarea
imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 in
vederea inființării Centrului Muzeal I.C.Brătianu” in cadrul Programului
Operațional Regional 2O14-2020, Axa prioritară 5, ,,Imbunătățirea
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului Cultural” – forma actualizată.

Be the first to comment

Leave a Reply