Prin Dispoziția Președintelui nr. 239 din 16.03.2017, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară, joi, 23 martie 2017, ora 09:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse spre aprobare la ședința ordinară a Consiliului Județean Buzău din data de 23 martie 2017:

1. Rectificarea definitivă a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2016;
2. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
3. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluziva Buzău;
4. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;
5. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;
6. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;
7. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;
8. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
9. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;
10. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
11. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Muzeului județean Buzău;
12. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
13. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
14. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău;
15. Aprobarea utilizarii în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016;
16. Aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017;
17. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
18. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău;
19. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive Buzău pe anul 2017;
20. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;
21. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;
22. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;
23. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
24. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;
25. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Muzeului Județean Buzău;
26. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău;
27. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2017;
28. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
29. Aprobarea Programului de lucrări de Întreținere curentă periodică și consolidări, modernizari și reabilitări drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2017;
30. Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al Județului Buzău în anul 2017;
31. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de partener în acțiuni și manifestări de interes județean;
32. Aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2017;
33. Aprobarea finanțării fazelor naționale a unor olimpiade școlare organizate în Județul Buzău precum și a proiectului educațional ”Provocări în educația secolului XXI”;
34. Stabilirea costului mediu lunar în perioada ianuarie-februarie 2017 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
35. Aprobarea Metodologiei de acordare a subvențiilor de la bugetul Județului Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998 – forma actualizata;
36. Aprobarea Planului de analiza și acoperire a riscurilor la nivelul județului Buzău – forma actualizată pentru anul 2017 (*Anexa la proiectul de hotărâre se poate studia la Serviciul Cancelarie. Conține un număr de 335 pagini);
37. Completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău;
38. Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de specialitate din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
39. Validarea Dispoziției nr.236/2017 a Președintelui Consiliului Județean Buzău;
40. Validarea Dispoziției nr.238/2017 a Președintelui Consiliului Județean Buzău;
41. Aprobarea unor măsuri organizatorice la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău;
42. Aprobarea majorării capitalului social subscris și vărsat de Județul Buzău la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău;
43. Atribuirea licenței de traseu pentru traseul județean cod 051, Buzău Autogara XXL – Lopătari, operatorului de transport SC Grup Atyc SRL;
44. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Sîrbești (comuna Vintilă Vodă) – Buzău și retur operatorului de transport rutier SC Trans Expert Slănic 94 SRL;
45. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău – Frasinu fermă și retur operatorului de transport SC Envient SRL.
SUPLIMENTAR:
46. Aprobarea dezmembrării unui lot de teren din terenul proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 56 / nr. cadastral 61949-C7
(actualizat la 16.03.2017)

Be the first to comment

Leave a Reply